IRR - grafik fonksiyonu

IRR(), grafik boyutları üzerinde yinelenen value ile verilen ifadedeki sayıların temsil ettiği bir nakit akışı serisi için toplam iç geri dönüş oranını döndürür.

Yıllık gelirle ilgili olduklarından, bu nakit akışlarının birbirine eşit olmaları gerekmez. Bununla birlikte, nakit akışlarının aylık veya yıllık gibi düzenli aralıklarla meydana gelmesi gerekir. Getirinin iç oranı, düzenli aralıklarda meydana gelen ödemelerden (negatif değerlerden) ve gelirden (pozitif değerlerden) oluşan ve bir yatırım için alınan faiz oranıdır. Hesaplamak için, bu fonksiyon en az bir pozitif ve bir negatif değere ihtiyaç duyar.

Syntax:  

IRR([TOTAL [<fld {,fld}>]] value)

Return data type: sayısal

Arguments:  

Bağımsız Değişken Açıklama
value Hesaplanacak verileri içeren ifade veya alan.
TOTAL

TOTAL sözcüğü fonksiyon bağımsız değişkenlerinden önce gelirse, hesaplama yalnızca geçerli boyutsal değere ait olanlar için değil de, geçerli seçimlerde verilen tüm olası değerler üzerinden yapılır; yani grafik boyutlarını göz ardı eder.

TOTAL niteleyicisinin ardından açılı ayraçlar içindeki bir veya daha fazla alan adından oluşan bir liste gelebilir <fld>. Bu alan adları grafik boyut değişkenlerinin bir alt kümesi olmalıdır.

Toplama kapsamını tanımlama

Limitations:  

Bu iç toplamlar TOTAL niteleyicisini içermedikçe, ifade toplama işlevleri içermemelidir. Daha ileri seviyede iç içe geçen toplamalar için, gelişmiş Aggr toplama işlevini hesaplanan boyutlar ile kombinasyon halinde kullanın.

Metin değerleri, NULL değerler ve eksik değerler göz ardı edilir.

Examples and results:  

Örnek Sonuç
IRR(Payments)

0.1634

Ödemelerin tabiatı gereği dönemsel (örneğin, aylık) olduğu varsayılır.

Not: Dönemsel olmayan ödemeler için lütfen XIRR fonksiyonuna bakın.

Örneklerde kullanılan veriler:

Cashflow:

LOAD 2013 as Year, * inline [

Date|Discount|Payments

2013-01-01|0.1|-10000

2013-03-01|0.1|3000

2013-10-30|0.1|4200

2014-02-01|0.2|6800

] (delimiter is '|');

See also: