Ana içeriğe geç

GetFieldSelections

GetFieldSelections(), bir alandaki geçerli seçimler ile bir string döndürür.

Değerlerin ikisi dışında tümü ya da biri dışında tümü seçilirse, sırasıyla 'NOT x,y' veya 'NOT y' biçimi kullanılır. Tüm değerleri seçerseniz ve tüm değerlerin sayımı max_values değerinden büyükse, ALL metni döndürülür.

Syntax:  

GetFieldSelections ( field_name [, value_sep [, max_values]])

Return data type: dize

Arguments:  

Bağımsız Değişkenler Açıklama
field_name Hesaplanacak veri aralığını içeren alan.
value_sep Alan değerleri arasına koyulacak ayırıcı. Varsayılan, ', ' işaretidir.
max_values

Ayrı ayrı listelenecek olan alan değerlerinin maksimum sayısıdır. Çok sayıda değer seçildiğinde, bunun yerine 'x/y değer' biçimi kullanılır. Varsayılan 6'dır.

Examples and results:  

Aşağıdaki örneklerde, biri First name adı için ve biri de Initials için olmak üzere, farklı liste kutularına yüklenen iki alan kullanılmaktadır.

Örnekler Sonuçlar

First name içinde John seçildiği varsayılırsa.

GetFieldSelections ([First name])

'John'

John ve Peter seçildiği varsayılırsa.

GetFieldSelections ([First name])

'John,Peter'

John ve Peter seçildiği varsayılırsa.

GetFieldSelections ([First name],'; ')

'John; Peter'

First name içinde John, Sue, Mark seçildiği varsayılırsa.

GetFieldSelections ([First name],';',2)

'NOT Jane;Peter'; çünkü max_values bağımsız değişkeninin değeri olarak 2 değeri belirtilmektedir. Aksi takdirde, sonuç olurdu. John; Sue; Mark.

Örnekte kullanılan veriler:

Names:

LOAD * inline [

"First name"|"Last name"|Initials|"Has cellphone"

John|Anderson|JA|Yes

Sue|Brown|SB|Yes

Mark|Carr|MC |No

Peter|Devonshire|PD|No

Jane|Elliot|JE|Yes

Peter|Franc|PF|Yes ] (delimiter is '|');