GetExcludedCount

GetExcludedCount() tanımlanan alandaki hariç tutulan değerlerin sayısını bulur. Hariç tutulan değerler alternatif (beyaz veya açık sarı), hariç tutulan ve seçilen hariç tutulmuş (gri) alanları içerir.

Syntax:  

GetExcludedCount (field_name)

Return data type: dize

Arguments:  

Bağımsız Değişkenler Açıklama
field_name Hesaplanacak veri aralığını içeren alan.

Examples and results:  

Aşağıdaki örneklerde biri First name için, biri Last name için ve biri de Initials için olmak üzere, farklı liste kutularına yüklenen üç alan kullanılmaktadır.

Örnekler Sonuçlar

First name içinde hiçbir değer seçilmezse.

GetExcludedCount (Initials) = 0

Hiç seçim yok.

John, First name içinde seçilirse.

GetExcludedCount (Initials) = 5

Initials içinde gri renk ile hariç tutulan 5 değer vardır. Altıncı hücre (JA), John First name seçimi ile ilişkili olması nedeniyle beyaz olacaktır.

John ve Peter seçilirse.

GetExcludedCount (Initials) = 3

John, 1 değerle ve Peter ise Initials içindeki 2 değerle ilişkilidir.

John ve Peter, First name içinde seçilirse, o zaman Franc, Last name içinde seçilir.

GetExcludedCount ([First name]) = 4

İlk ad içinde gri renk ile hariç tutulan 4 değer vardır. GetExcludedCount(), alternatif ve seçilmiş hariç tutulan alanlar dahil olmak üzere alanları hariç tutulan değerlerle değerlendirir.

John ve Peter, First name içinde seçilirse, o zaman Franc ve Anderson, Last name içinde seçilir.

GetExcludedCount (Initials) = 4

Initials içinde gri renk ile hariç tutulan 4 değer vardır. Diğer iki hücre (JA ve PF), John ve Peter seçimleriyle First name içinde ilişkili olacağından beyaz veya açık sarı olacaktır.

John ve Peter, First name içinde seçilirse, o zaman Franc ve Anderson, Last name içinde seçilir.

GetExcludedCount ([Last name]) = 4

Initials içinde hariç tutulan 4 değer vardır. Devonshire, Brown, Carr ve Elliot gri renge sahiptir.

Örnekte kullanılan veriler:

Names:

LOAD * inline [

"First name"|"Last name"|Initials|"Has cellphone"

John|Anderson|JA|Yes

Sue|Brown|SB|Yes

Mark|Carr|MC |No

Peter|Devonshire|PD|No

Jane|Elliot|JE|Yes

Peter|Franc|PF|Yes ] (delimiter is '|');