Ana içeriğe geç

GetAlternativeCount

GetAlternativeCount() , tanımlanan alandaki alternatif (açık gri) değerlerin sayısını bulmak için kullanılır.

Syntax:  

GetAlternativeCount (field_name)

Dönüş veri türü: tam sayı

Arguments:  

Bağımsız Değişken Açıklama
field_name Hesaplanacak veri aralığını içeren alan.

Examples and results:  

Aşağıdaki örneklerde, biri First name adı için ve biri de Initials için olmak üzere, farklı liste kutularına yüklenen iki alan kullanılmaktadır.

Örnekler Sonuçlar

First name içinde John seçildiği varsayılırsa.

GetAlternativeCount ([First name])

4; çünkü First name içinde 4 benzersiz ve hariç tutulan (gri) değer vardır.

John ve Peter seçildiği varsayılırsa.

GetAlternativeCount ([First name])

3; çünkü First name içinde 3 benzersiz ve hariç tutulan (gri) değer vardır.

First name içinde hiçbir değer seçilmediği varsayılırsa.

GetAlternativeCount ([First name])

0; çünkü hiçbir seçim yoktur.

Örnekte kullanılan veriler:

Names:

LOAD * inline [

"First name"|"Last name"|Initials|"Has cellphone"

John|Anderson|JA|Yes

Sue|Brown|SB|Yes

Mark|Carr|MC |No

Peter|Devonshire|PD|No

Jane|Elliot|JE|Yes

Peter|Franc|PF|Yes ] (delimiter is '|');