NumericCount

NumericCount() , her bir grafik boyutunda sayısal değerlerin sayısını toplar.

Syntax:  

NumericCount([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld {,fld}>]] expr)

Return data type: tamsayı

Arguments:  

Bağımsız Değişken Açıklama
expr Hesaplanacak verileri içeren ifade veya alan.
SetExpression Toplama işlevi, varsayılan olarak, seçim tarafından tanımlanmış olası kayıtlar kümesi üzerinden toplanır. Bir set analizi ifadesi ile alternatif bir kayıt kümesi tanımlanabilir.
DISTINCT Fonksiyon bağımsız değişkenlerinden önce DISTINCT sözcüğü varsa fonksiyon bağımsız değişkenlerinin değerlendirilmesinden kaynaklanan çoğaltmalar göz ardı edilir.
TOTAL

TOTAL sözcüğü fonksiyon bağımsız değişkenlerinden önce gelirse, hesaplama yalnızca geçerli boyutsal değere ait olanlar için değil de, geçerli seçimlerde verilen tüm olası değerler üzerinden yapılır; yani grafik boyutlarını göz ardı eder.

TOTAL niteleyicisinin ardından açılı ayraçlar içindeki bir veya daha fazla alan adından oluşan bir liste gelebilir <fld>. Bu alan adları grafik boyut değişkenlerinin bir alt kümesi olmalıdır.

Toplama kapsamını tanımlama

Examples and results:  

Customer Product OrderNumber UnitSales Unit Price
Astrida AA 1 4 16
Astrida AA 7 10 15
Astrida BB 4 9 1
Betacab BB 6 5 10
Betacab CC 5 2 20
Betacab DD     25
Canutility AA     15
Canutility CC     19
Divadip AA 2 4 16
Divadip DD 3   25

Aşağıdaki örneklerde, belirtilen durumlar dışında tüm müşterilerin seçildiği varsayılmaktadır.

Örnek Sonuç
NumericCount([OrderNumber])

7; çünkü OrderNumber içinde 10 alanın üçü boştur.

Not: "0" boş bir hücre olarak değil, bir değer olarak kabul edilir. Bununla birlikte, bir hesaplama bir boyut için 0'a toplanırsa, bu boyut grafiklere dahil edilmez.
NumericCount([Product]) 0; çünkü tüm ürün adları metinde yer almaktadır. Normalde bunu, hiçbir metin alanına sayısal içerik verilmediğini kontrol etmek için kullanabilirsiniz.
NumericCount (DISTINCT [OrderNumber])/Count(DISTINCT [OrderNumber]) Tekil sayısal sıra numaralarının tümünü sayar ve bu değeri sayısal ve sayısal olmayan sıra numaralarının sayısına böler. Tüm alan değerlerinin sayısal olması durumunda bu değer 1 olacaktır. Normalde bunu, tüm alan değerlerinin sayısal olduğunu kontrol etmek için kullanabilirsiniz. Örnekte 8 tekil sayısal ve sayısal olmayan değer içinde OrderNumber için 7 tekil sayısal değer vardır; bu nedenle ifade 0,875 döndürür.

Örnekte kullanılan veriler:

Temp:

LOAD * inline [

Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|UnitPrice

Astrida|AA|1|4|16

Astrida|AA|7|10|15

Astrida|BB|4|9|9

Betacab|CC|6|5|10

Betacab|AA|5|2|20

Betacab|BB||| 25

Canutility|AA|||15

Canutility|CC| ||19

Divadip|CC|2|4|16

Divadip|DD|3|1|25

] (delimiter is '|');