Only

Only() , toplanmış verilerden sadece tek bir olası sonuç olduğu takdirde bir değer döndürür. Örneğin, birim fiyatın =9 olduğu tek bir ürün arandığında, birden fazla ürünün birim fiyatı 9 ise NULL döndürülür.

Syntax:  

Only([{SetExpression}] [TOTAL [<fld {,fld}>]] expr)

Return data type: dual

Arguments:  

Bağımsız Değişken Açıklama
expr Hesaplanacak verileri içeren ifade veya alan.
SetExpression Toplama işlevi, varsayılan olarak, seçim tarafından tanımlanmış olası kayıtlar kümesi üzerinden toplanır. Bir set analizi ifadesi ile alternatif bir kayıt kümesi tanımlanabilir.
TOTAL

TOTAL sözcüğü fonksiyon bağımsız değişkenlerinden önce gelirse, hesaplama yalnızca geçerli boyutsal değere ait olanlar için değil de, geçerli seçimlerde verilen tüm olası değerler üzerinden yapılır; yani grafik boyutlarını göz ardı eder.

TOTAL niteleyicisinin ardından açılı ayraçlar içindeki bir veya daha fazla alan adından oluşan bir liste gelebilir <fld>. Bu alan adları grafik boyut değişkenlerinin bir alt kümesi olmalıdır.

Toplama kapsamını tanımlama

İpucu: Örnek verilerde birden fazla olası değer varsa, NULL sonucu istediğiniz durumlarda Only() fonksiyonunu kullanın.

Examples and results:  

Customer Product UnitSales UnitPrice
Astrida AA 4 16
Astrida AA 10 15
Astrida BB 9 9
Betacab BB 5 10
Betacab CC 2 20
Betacab DD - 25
Canutility AA 8 15
Canutility CC - 19
Örnekler Sonuçlar

Only({<UnitPrice={9}>} Product)

BB; çünkü UnitPrice değeri '9' olan tek Product budur.

Only({<Product={DD}>} Customer)

Betacab; çünkü 'DD' adında bir Product satan tek Customer budur.

Only({<UnitPrice={20}>} UnitSales)

UnitPrice değeri 20 olan UnitSales sayısı 2'dir; çünkü UnitPrice =20 olan tek bir UnitSales değeri vardır.

Only({<UnitPrice={15}>} UnitSales)

NULL; çünkü UnitPrice =15 olan iki UnitSales değeri vardır.

Örneklerde kullanılan veriler:

ProductData:

LOAD * inline [

Customer|Product|UnitSales|UnitPrice

Astrida|AA|4|16

Astrida|AA|10|15

Astrida|BB|9|9

Betacab|BB|5|10

Betacab|CC|2|20

Betacab|DD||25

Canutility|AA|8|15

Canutility|CC||19

] (delimiter is '|');