Max

Max() , toplanmış verilerin en yüksek değerini bulur. Bir rank n belirtilmesiyle n. en yüksek değer bulunabilir.
İpucu: Ayrıca, Max fonksiyonu ile benzer işlevselliğe sahip FirstSortedValue ve rangemax fonksiyonlarına bakmak isteyebilirsiniz.

Syntax:  

Max([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld {,fld}>]] expr [,rank])

Return data type: sayısal

Arguments:  

Bağımsız DeğişkenAçıklama
exprHesaplanacak verileri içeren ifade veya alan.
rankVarsayılan rank değeri 1'dir ve bu en düşük yüksek karşılık gelir. rank değeri 2 olarak belirtildiğinde en yüksek ikinci değer döndürülür. rank değeri 3 olursa en yüksek üçüncü değer döndürülür ve bu böyle devam eder.
SetExpressionToplama işlevi, varsayılan olarak, seçim tarafından tanımlanmış olası kayıtlar kümesi üzerinden toplanır. Bir set analizi ifadesi ile alternatif bir kayıt kümesi tanımlanabilir.
TOTAL

TOTAL sözcüğü fonksiyon bağımsız değişkenlerinden önce gelirse, hesaplama yalnızca geçerli boyutsal değere ait olanlar için değil de, geçerli seçimlerde verilen tüm olası değerler üzerinden yapılır; yani grafik boyutlarını göz ardı eder.

TOTAL niteleyicisinin ardından açılı ayraçlar içindeki bir veya daha fazla alan adından oluşan bir liste gelebilir <fld>. Bu alan adları grafik boyut değişkenlerinin bir alt kümesi olmalıdır.

Toplama kapsamını tanımlama

Examples and results:  

CustomerProductUnitSalesUnitPrice
AstridaAA416
AstridaAA1015
AstridaBB99
BetacabBB510
BetacabCC220
BetacabDD-25
CanutilityAA815
CanutilityCC-19
ÖrneklerSonuçlar

Max(UnitSales)

10; çünkü UnitSales içinde en yüksek değer budur.

Bir siparişin değeri, satılan birim sayısı (UnitSales) ile birim fiyatın çarpımından hesaplanır.

Max(UnitSales*UnitPrice)

150; çünkü tüm olası (UnitSales)*(UnitPrice) değerlerinin hesaplanması sonucunda en yüksek değer budur.

Max(UnitSales, 2)

9; yani en yüksek ikinci değer.

Max(TOTAL UnitSales)

10; çünkü TOTAL niteleyicisi, grafik boyutlarını göz ardı ederek en yüksek olası değerin bulunması anlamına gelir. Boyut olarak Customer öğesini içeren bir grafikte, TOTAL niteleyicisi her bir müşteri için maksimum UnitSales yerine, tüm veri kümesi genelinde maksimum değerin getirilmesini sağlar.

Customer B seçimini yapın.

Max({1} TOTAL UnitSales)

10 (yapılan seçimden bağımsız olarak); çünkü Set Analysis ifadesi {1} yapılan seçimden bağımsız olarak ALL şeklinde değerlendirilecek kayıt kümesini tanımlar.

Örneklerde kullanılan veriler:

ProductData:

LOAD * inline [

Customer|Product|UnitSales|UnitPrice

Astrida|AA|4|16

Astrida|AA|10|15

Astrida|BB|9|9

Betacab|BB|5|10

Betacab|CC|2|20

Betacab|DD||25

Canutility|AA|8|15

Canutility|CC||19

] (delimiter is '|');