Ana içeriğe geç

Uyarılar diyalog penceresi

BU SAYFADA

Uyarılar diyalog penceresi

Bir uyarı oluşturmanın en kolay yolu, Araçlar menüsünden çağrılabilecek Uyarı Sihirbazı'nı kullanmaktır.
Uyarılar diyalog penceresi Araçlar menüsünden açılır. Bu diyalog penceresi, QlikView belgesini bir parçası olarak saklanan uyarıları yönetmek için kullanılır. Uyarılar QlikView'ün herhangi bir Windows sürümünden tetiklenebilir (AJAX istemcilerinden tetiklenemez).

Uyarı, genellikle üç temel bölümden oluşan bileşik bir yapıdır:

  1. True (doğru) veya false (yanlış) olabilen bir koşul (yani, mantıksal koşul oluşturan bir QlikView ifadesi).
  2. Koşul ifadesinin durumunu denetlemeden önce uygulanması gereken bir mantıksal durum (seçim imi, tümünü temizle veya geçerli seçim durumu).
  3. Koşul denetlenip true (doğru) olarak değerlendirildiğinde uygulanacak bir veya daha fazla eylem. Tipik eylemler, açılan pencerede mesaj gösterilmesini veya bir veya daha fazla alıcıya e-posta mesajı gönderilmesini içerir. Daha fazla eylem makrolarla programlanabilir.

Bir uyarı denetlendiğinde, koşul yerine getirildiğinde ve eylemler gerçekleştirildiğinde, çalıştırılmış olduğu söylenebilir. QlikView uyarı denetimleri üç farklı şekilde tetiklenebilir:

  1. Belgenin verilerinin değiştirilme olasılığı olduğunda, yani belge açıldığında, kod yürütüldüğünde veya bir Verileri Azalt işlemi gerçekleştirildiğinde QlikView düzeninde otomatik olarak.
  2. Özel Otomasyon API'leri aracılığıyla bir makrodan manüel olarak.

    İpucu: Ayrıntılar için APIguide.qvw QlikView dosyasına (genellikle programla birlikte yüklenen QlikView'deki makro özelliğinin kullanımını açıklayan çok faydalı bir QlikView dosyası) başvurun.
  3. Verilen bir bağlamdan çalıştırılan uyarılar listesini almak için özel bir Otomasyon API'sine sahip olan ve QlikView'ü toplu iş modunda çalıştıran programlardan harici olarak.

Büyük miktarda makro-tetiklemeli uyarılar belgeyi yavaşlatabileceğinden bunları kullanırken dikkatli olun!

Uyarılar Diyalog Penceresi

Diyalog penceresinin sol üst kısmı, belgede halen tanımlı tüm uyarıların olduğu bir uyarılar listesi içerir. Liste üç sütun içerir: Kimlik, Etkinleştir ve Açıklama.

Kimlik Uyarının benzersiz kimliği, Kimlik düzenleme kutusunda ve aynı zamanda uyarılar listesinde görüntülenir. Oluşturulduktan sonra, uyarılar da dahil olmak üzere her QlikView düzen varlığına, makro üzerinden kontrol için benzersiz bir kimlik atanır. Bir belgedeki her türün ilk uyarısına bir AL01 Kimliği atanacaktır. Bu Kimlik numarası daha sonra Kimlik düzenleme kutusunda düzenlenebilir.
Etkinleştir Uyarıyı etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için onay kutusunu seçin veya seçimi kaldırın.
Açıklama Açıklama başlığı altında tanımlandığı şekliyle bir uyarının açıklaması (bkz. aşağıda).
Ekle Ekle düğmesi, daha fazla düzenleme yapmak için yeni bir varsayılan uyarı ekler.
Kaldır Bir uyarı seçildiğinde ve Kaldır düğmesine basıldığında, bu uyarı listeden silinir.
Koşul Koşul grubu, koşul ifadesini tanımlamak için kullanılır. (Koşul)
Bu, uyarı çalıştırıldığında, true (sıfır olmayan) şeklinde değerlendirilmesi gereken bir QlikView ifadesidir.
Tümü Temiz
Bu seçenek işaretlenirse, uyarı koşulu değerlendirilirken, tümü temiz durumu kullanılır.
Seçim İmi
Tümü Temiz seçeneği işaretlenmemiş olarak bırakılırsa, uyarı koşulu test edilmeden önce uygulanacak bir seçim imi belirtebilirsiniz. Seçim imi, bir seçim imi kimliği olarak belirtilmelidir. Uyarının düzgün çalışabilmesi için seçim imi var olmalıdır. Herhangi bir seçim imi belirtilmezse ve Tümü Temiz onay kutusu işaretlenmemiş olarak bırakılırsa, uyarı koşulu test edilirken geçerli seçimler (belgenin mantıksal durumu) kullanılır.
Olaylar Olaylar grubu, otomatik olay denetimlerini tanımlamak için kullanılır.
Açıldığında
Belge açıldığında uyarı otomatik olarak denetlenir.
Yeniden Yükleme Sonrasında
Belgenin bir kod yürütmesinden (Yeniden Yükle) sonra uyarı otomatik olarak denetlenir. Ayrıca, belgede saklı en son yeniden yükleme zaman damgasının uyarının en son kontrol edildiği zaman damgasından daha sonra olması şartıyla, belgenin açılışında da uyarı denetlenir.
Azaltma Sonrasında
Belgede bir veri azaltımı (Verileri Azalt) sonrasında uyarı otomatik olarak denetlenir. Ayrıca, belgede saklı en son azaltma zaman damgasının uyarının en son kontrol edildiği zaman damgasından daha sonra olması şartıyla, belgenin açılışında da uyarı denetlenir.
Gecikme
Otomatik olarak denetlenen uyarıların yeniden çalıştırılması, bir uyarı ateşlendikten sonra belirli bir Gün sayısı kadar askıya alınabilir. Günün bölümlerini belirtmek için ondalık sayılar kullanılabilir. 0 değeri, doğal olarak, herhangi bir gecikme olmayacağını belirtir.
Tetikleyici Seviyesi
Otomatik olarak denetlenen uyarıların yeniden çalıştırılması, çalıştırma sonrasında uyarı durumunun değişip değişmemesine göre de askıya alınabilir. Aşağı açılan listede, yeniden oluşun üç seviyesi arasında seçim yapabilirsiniz.
Her Zaman
Tetikleyici olaylarının oluştuğu ve uyarı koşulunun yerine geldiği her durumda uyarının tetikleneceği anlamına gelir.
Mesaj Değişiklikleri
Mesaj değişiklikleri uyarısı verilinceye kadar uyarı tetiklemesinin askıya alınacağı anlamına gelir. Bu, tabii ki, yalnızca dinamik mesaj metinleri için geçerlidir. (Değerlendirilen mesajın değişmesi için uyarı koşulu durumunun değişmesine gerekmediğini unutmayın. E-posta Konu satırındaki herhangi bir değişiklik (bkz. aşağıda) mesaj değişikliği olarak değerlendirilir.)
Durum Değişiklikleri
Uyarı durumu değişinceye kadar, yani uyarı koşulu en azından bir denetim boyunca gerçekleştirilmeyinceye ve ardından sonraki bir denetimde gerçekleştirilinceye kadar, uyarı tetiklemesinin askıya alındığı anlamına gelir. Bu, en güçlü uyarı erteleme türüdür.
Açılır Pencereyi Göster Uyarı çalıştırıldığında, uyarı mesajını açılan bir balon olarak göstermek için Açılır Pencereyi Göster onay kutusunu işaretleyin.
Özel Açılan Pencereyi Kullan

Özel Açılan Pencereyi Kullan grubu, seçilen uyarı için özel bir açılan pencere tanımlamanızı sağlar. Bu alternatifi işaretleyerek, varsayılan Uyarı Açılan Pencere Ayarları'nı Belge Özellikleri: Genel bölümünde tanımlandığı şekilde değiştirebilirsiniz. Açılan Pencere Ayarları düğmesi Açılan Mesaj Penceresi Ayarları diyalog penceresini açar.

Açılan Mesaj Penceresi Ayarları

Mod Mod grubunda, bir uyarıyı Etkileşimli (düzende otomatik tetikleyiciler) olarak ve/veya Toplu İş modunda (komut satırı yürütmesi) QlikView'ü çalıştıran harici programlarla (örneğin Toplu İş tetikleyicileri için özel Otomasyon API'si aracılığıyla QlikView Publisher) ilgili bir uyarı olarak tanımlamak için ilgili seçenekleri işaretleyebilirsiniz. Bu gruptaki onay kutularından hiçbiri işaretlenmezse, uyarı hâlâ manuel olarak makrolarla kontrol edilebilir.
Açıklama Uyarıyı oluşturan kişinin uyarının amacını açıklayabileceği yorum alanıdır. Yalnızca bu diyalog penceresindeki uyarılar listesinde kullanılır.
Mesaj

Mesaj düzenleme kutusu, uyarıyla birlikte görüntülenecek mesajı yazacağınız yerdir. Açılan pencere uyarıları için, metin açılan pencerede görünür; e-posta uyarıları için, metin e-postanın gövde metnidir. Mesaj metni, dinamik güncelleştirme için hesaplamalı formül olarak tanımlanabilir. Uzun formüllerin daha kolay düzenlenmesi amacıyla İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için ... düğmesine tıklayın.

Hesaplamalı formüller için ifade söz dizimi

E-posta Konu E-posta Konu düzenleme kutusunda, e-posta uyarı mesajlarının konu satırı için kullanılacak bir metin girilebilir. Metin, dinamik güncelleştirme için bir hesaplanan etiket ifadesi olarak tanımlanabilir. Uzun formüllerin daha kolay düzenlenmesi amacıyla İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için ... düğmesine tıklayın. Boş bırakılırsa, konu satırı 'QlikView Uyarısı' metnini görüntüler.
E-posta Alıcıları E-posta Alıcıları bölmesi, noktalı virgülle ayrılmış bir e-posta adresleri listesidir. Bir uyarının tetiklendiği her seferinde, bu adreslerin sahipleri birer e-posta iletisi alır. Bu liste, dinamik güncelleştirme için bir hesaplamalı dize ifadesi olarak tanımlanabilir.