Ana içeriğe geç

Metin Nesnesi - AJAX/Webview

Metin nesneleri, düzende metin bilgilerini veya bir resmi görüntülemek için kullanılabilir.

Metin Nesnesi: Nesne Menüsü

Bir sayfa nesnesine sağ tıklanarak veya nesne başlığındaki (gösteriliyorsa) icon in the object caption (if shown).

Menüdeki komutlar QlikView içinden WebView'in kullanılıp kullanılmadığına veya belgenin web tarayıcısında açılıp açılmadığına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Menü aşağıdaki komutları içerir:

Özellikler...

diyalog penceresini açar. Özellikler dialog for the active sheet object.

Notlar

Geçerli nesneyle ilgili not oluşturmayı ve paylaşmayı sağlar.

Notlar ve Yorumlar

Kopyala

Seçili sayfa nesnelerini panoya kopyalar. Bu fonksiyon, sadece sayfa nesnelerini kopyalar, veri veya resimleri kopyalamaz.

Sil

Seçilen nesneyi sayfadan kaldırır.

Metin Nesnesi Özellikleri

Özellikler diyalog penceresini açmak için Özellikler seçeneğini Nesne menüsünden seçin. Eğer Özellikler komutu gri renkteyse muhtemelen özellik değişikliği gerçekleştirmek için ayrıcalığınız yoktur.

Metin Metin nesnesinin görüntülemesi gereken metni girin. Değer, hesaplamalı formül olarak girilebilir. Şu öğeye tıklayarak İfade Düzenle diyalog penceresini açın.
Eylemler Eylem eklemek için şu öğeye tıklayın: . Yeni eyleme yönelik Eylem Ayarları açılan penceresi hemen açılır. Ayrıca, aşağı açılan menüden eylem seçilebilir ve düzenlemek için tıklanabilir. Bu simge, listedeki öğeleri taşır. Bu simge, öğeleri listeden kaldırır.

Eylem Ayarları Açılan Penceresi

Tür
Aşağı açılan listede bir Tür seçin.
Alt Tür
Aşağı açılan listede bir Alt Tür seçin. Kullanılabilir alt türler seçilen Eylem Türü'ne göre değişir.

Eylemlerin Türleri ve Eylemler

Eylem Türleri ve Eylemler

Seçim

Seçim

Alanda Seç

Belirtilen değerleri ve alanları seçer. Arama Metni içinde, bir arama maskesi belirtebilirsiniz; örneğin (A|B) hem A'yı hem de B'yi seçer.

Hariç Tutulanı Seç

Belirtilen alandaki hariç değerleri seçer.

Olasıyı Seç

Belirtilen alandaki olası değerleri seçer.

Seçimi Değiştir

Geçerli seçim ile belirtilen Alan ve Arama Metni arasında geçiş yapar. Arama Metni içinde, bir arama maskesi belirtebilirsiniz; örneğin (A|B) hem A'yı hem de B'yi seçer.

İleri

Seçimler listesinde bir adım ileri gider.

Geri

Seçimler listesinde bir adım geri gider.

Pareto Seçimi

Bir ifadeye veya yüzde değerine dayanarak, belirtilen alanda bir pareto seçimi yapar. Bu tür bir seçim, genellikle 80/20 kuralına göre, bir hesaplamaya en fazla katkı sağlayan öğeleri seçmek için kullanılır. Örneğin, cironun %80'ine en çok katkı sağlayan müşterileri bulmak için, Customer alan olarak; sum(Turnover) ifade olarak ve 80 yüzde olarak kullanılmalıdır.

Alanı Kilitle

Belirtilen alandaki seçimleri kilitler.

Tümünü Kilitle

Tüm alanlardaki tüm değerleri kilitler.

Alanın Kilidini Kaldır

Belirtilen alandaki seçimlerin kilidini kaldırır.

Tümünün Kilidini Kaldır

Tüm alanlardaki tüm değerlerin kilidini kaldırır.

Tümünün Kilidini Kaldır ve Tümünü Temizle

Tüm alanlardaki tüm değerlerin kilidini kaldırır ve tüm seçimleri temizler.

Diğer Alanları Temizle

Belirtilen alan dışındaki tüm ilgili alanları temizler.

Tümünü Temizle

Kilitli seçimler hariç tüm seçimleri temizler.

Alanı Temizle

Belirli bir alanı temizler.

Düzen

Nesneyi Etkinleştir

Nesne Kimliği tarafından belirtilen nesneyi etkinleştirir. Bu fonksiyon Ajax istemcisinde çalışmaz.

Sayfayı Etkinleştir

Sayfa Kimliği tarafından belirtilen sayfayı etkinleştirir.

Sonraki Sayfayı Etkinleştir

Belgede bir sonraki sayfayı açar.

Önceki Sayfayı Etkinleştir

Belgede bir önceki sayfayı açar.

Nesneyi En Küçük Duruma Getir

Nesne Kimliği tarafından belirtilen nesneyi en küçük duruma getirir.

Nesneyi En Büyük Duruma Getir

Nesne Kimliği tarafından belirtilen nesneyi en büyük duruma getirir.

Nesneyi Geri Yükle

Nesne Kimliği tarafından belirtilen nesneyi geri yükler.

Seçim İmi

Seçim İmi Uygula

Seçim İmi Kimliği tarafından belirlenen bir seçim imini uygular. İki seçim imi aynı kimliğe sahipse, belge seçim imi uygulanır. Sunucu seçim imini uygulamak için Server\bookmarkID öğesini belirleyin. 

Seçim İmi Oluştur

Geçerli seçimden bir seçim imi oluşturur. Seçim İmi Kimliği ve Seçim İmi Adı öğelerini belirtin. Köşeler için Gizli to create a hidden bookmark.

Seçim İmini Değiştir

Seçim İmi Kimliği tarafından belirtilen seçim imini geçerli seçimle değiştirir.

Yazdır

Nesneyi Yazdır

Nesne Kimliği tarafından belirtilen nesneyi yazdırır. Nesnenin varsayılan yazıcı dışında başka bir yazıcıya gönderilmesi gerekirse Yazıcı adı'nı belirtin. (Belge ve sayfa tetikleyicisi olarak kullanılamaz.)

Sayfayı Yazdır

Sayfa Kimliği tarafından belirtilen sayfayı yazdırır. (Belge ve sayfa tetikleyicisi olarak kullanılamaz.) Bu fonksiyon, AJAX istemcisinde çalışmaz.

Raporu Yazdır

Rapor Kimliği tarafından belirtilen raporu yazdırır. Raporun varsayılan yazıcı dışında başka bir yazıcıya gönderilmesi gerekirse, Yazıcı Adı'nı belirtin. Windows yazdırma diyalog penceresinin gösterilmesini istiyorsanız, Yazdırma Diyaloğu Penceresini Göster onay kutusunu işaretleyin. (Belge ve sayfa tetikleyicisi olarak kullanılamaz.)

Harici

Bazı istemciler bu ayarı yönetemeyebilir!

 

Dışarı Aktar

Belirli bir alanlar kümesini içeren bir tabloyu dışarı aktarır; ancak yalnızca yapılan seçime göre uygulanabilir olan kayıtlar dışarı aktarılır. Eylem Ayarlarını Dışarı Aktar diyalog penceresini açmak için, Eylemler sayfasındaki Kurulum düğmesine tıklayın. (Belge ve sayfa tetikleyicisi olarak kullanılamaz.)

Başlat

Harici bir programı başlatır. Eylemler diyalog penceresinde şu ayarlar yapılandırılabilir:
Uygulama
Başlatılması gereken uygulamayı bulmak için Gözat... düğmesine tıklayın. (Belge ve sayfa tetikleyicisi olarak kullanılamaz.)
Dosya Adı
Yukarıda belirtilen uygulamayla açılması gereken dosyanın yolunu girin. (Belge ve sayfa tetikleyicisi olarak kullanılamaz.)
Parametreler
Uygulamanın başlatılacağı komut satırı için parametreleri belirtin. (Belge ve sayfa tetikleyicisi olarak kullanılamaz.)
Çalışma Dizini
Başlatılacak uygulama için çalışma dizinini belirler. (Belge ve sayfa tetikleyicisi olarak kullanılamaz.)
QlikView kapatıldığında uygulamadan çık
QlikView kapatıldığında uygulamayı kapanmaya zorlar. (Belge ve sayfa tetikleyicisi olarak kullanılamaz.)
Bu fonksiyon AJAX istemcisinde çalışmaz.

URL Aç

Başka bir QlikView belge içinden (belge zinciri) bir QlikView belgeye URL açmak için URL Aç kullanabilirsiniz. Bu ayar, URL'yi varsayılan web tarayıcısında açar. Bu işlev, belge ve sayfa tetikleyici olarak kullanılamaz. URL Aç kullanılıyorsa, belge adını eylem dizesine küçük harflerle girdiğinize emin olun.

Mümkün olduğunda, URL Aç yerine QlikView Belgesi Aç kullanın.

QlikView Belgesi Aç

Başka bir QlikView belge içinden (belge zinciri) bir QlikView belge açmak için QlikView Belge Aç kullanabilirsiniz. Hedef dosyanın uzantısı dahil edilmelidir. Bu işlev, belge ve sayfa tetikleyici olarak kullanılamaz. Zincirli belgeler aynı klasör yapısında (bağlama) depolandığı müddetçe bir QlikViewbelgeden diğerine gezinti yapmak için göreli yollar tüm istemcilerde desteklenir.

Örnekler

Aşağıdaki örneklerde QlikView Belge Aç kullanarak belge zincirlemeyi kurmak için dosya yolunun hedef dosyaya nasıl yazılacağı gösterilmektedir.

Example: Aynı klasör yapısında (aynı bağlama) bulunan dosya.

 • Hedef dosya aynı klasördeyse:
  DestinationDoc.qvw
 • Hedef dosya bir alt klasördeyse:
  SubFolder/DestinationDoc.qvw
 • Hedef dosya bir üst klasördeyse:
  ../DestinationDoc.qvw
 • Hedef dosya bir üst ve paralel klasördeyse:
  ../ParallelFolder/DestinationDoc.qvw

Example: Farklı klasör yapısında (farklı bağlama) bulunan dosya.

Farklı bağlamalar arasında göreli yol sadece Ajax istemcide desteklenmektedir.

 • Hedef dosya farklı bağlamadaysa:
  ../DifferentMount/DestinationDoc.qvw

Example: Bir QlikView belgesine gelmek için bağlama yolunu kullanma

Yolu bağlanmış klasörlere ayarlama sadece Ajax istemcide desteklenmektedir.

 • Hedef dosya aynı bağlanmış klasördeyse:
  \Mount\DestinationDoc.qvw
 • Hedef dosya farklı bir bağlanmış klasördeyse:
  \DifferentMount\DestinationDoc.qvw
Not: Bağlanmış klasörler ile belge zincirleme, Internet Explorer (IE) eklentisi ile çalışmaz.

Example: Bir QlikView belgesine gelmek için mutlak yolu kullanma

Belge zincirleme için mutlak yolların kullanımı Ajax istemcide ve QlikView Desktop'de desteklenir.

 • Yerel Kök klasör veya bağlamaya mutlak yol:
  C:\...\DestinationDoc.qvw
 • Bir Ağ Paylaşımına mutlak yol:
  \\SharedStorage\...\DestinationDoc.qvw

Seçimleri orijinal belgeden hedef belgeye aktarmak için Durum Aktar'ı seçin. Hedef belgede ilk olarak seçimler temizlenecektir.
Hedef belgenin seçimlerini korumak ve orijinal belgenin seçimlerini bunların üzerine uygulamak için Durumu geçerli öğenin üzerine uygula onay kutusunu seçin.

Not: İki belgede yapılan seçimler çakışıyorsa Durumu geçerli öğenin üzerine uygula kullanmak beklenmeyen sonuçlar döndürebilir.

Aynı pencerede aç öğesini, AJAX ZFC istemcisi kullanıldığında, yeni belgeyi aynı tarayıcı sekmesinde açmak için seçin.

Not: Internet Explorer (IE) eklentisi kullanıldığında, QlikView Belgesi Aç eylemi etki alanı dışındaki kullanıcılar için desteklenmez.

Makroyu Çalıştır

Çalıştırılacak makronun yolunu ve adını girin. Daha sonra Modül Düzenle diyalog penceresinde bir makronun düzenlenebileceği bir adı veya dinamik güncelleştirme için bir hesaplanan ifadeyi girin.

Değişkeni Ayarla

Belirtilen değişkene bir değer atar.

Bilgiyi Göster

Alan tarafından belirtilen bir alan için metin dosyası veya resim gibi ilişkilendirilmiş bilgi gösterir. Bu fonksiyon AJAX istemcisinde çalışmaz.

Bu Belgeyi Kapat

Etkin QlikView belgesini kapatır.

Yeniden Yükle

Geçerli belgede bir yeniden yükleme gerçekleştirir. Bu fonksiyon hem AJAX istemcisinde hem de IE eklentisinde çalışmaz.

Dinamik Güncelleştirme

Geçerli anda yüklenen belgede verilerin dinamik güncelleştirmesini gerçekleştirir. Dinamik güncelleştirmenin deyimi, Deyim alanına girilmelidir.

Dinamik Güncelleştirmenin amaçlanan kullanımı, QlikView Yöneticisinin, belgede bir yeniden yükleme çalıştırmadan, bir QlikView belgesine tek bir kaynaktan sınırlı miktarda veri beslemesine izin verir. Analiz, QlikView Server'a birden fazla istemcinin bağlanmasıyla gerçekleştirilebilir.

Not! Yüklenen bilgiler yalnızca RAM'de saklanır; bu nedenle belgede bir yeniden yükleme gerçekleştirilirse, Dinamik Güncelleştirme kullanarak eklenen veya güncelleştirilen tüm veriler kaybolur.

Aşağıdaki dilbilgisi, Dinamik Güncelleştirme özelliğiyle birlikte kullanılabilecek olası deyimleri ve bileşenlerini açıklar:

 • statements ::= statement { “;” statement }
 • statement ::= insert_statement | update_statement | delete_statement | begin_transaction_statement | commit_transaction_statement
 • insert_statement ::= "INSERT" "INTO" ("*" | table_name) field_list "VALUES" value_list {"," value_list} ["KEY" ["AUTO" | (" (" field_list ")")] ["REPLACE" (["WITH" "ONE"] | "EACH") ]]
 • update_statement ::= "UPDATE" ("*" | table_name) set_clause {"," | set_clause} "WHERE" condition ["AUTO" "INSERT"]
 • delete_statement ::= "DELETE" "FROM" ("*" | table_name] "WHERE" condition
 • begin_transaction_statement ::= "BEGIN" ("TRANSACTION" | "TRAN") [trans_name]
 • commit_transaction_statement ::= "COMMIT" ["TRANSACTION" | "TRAN"] [trans_name]
 • table_name ::= identifier | quoted_name
 • field_list ::= "(" field_name {"," field_name} ")"
 • value_list ::= "("value {"," value} ")"
 • set_clause ::= "SET" field_name "=" any_valid_non_aggregated_qlikview_expression
 • field_name ::= identifier | quoted string
 • value ::= identifier | any_qlikview_number | quoted string
 • condition ::= any_valid_non_aggregated_qlikview_expression
 • identifier ::= any_qlikview_identifier
 • quoted_string ::= "[" [^]]+ "]"

Example:  

UPDATE AbcTable SET Discount = 123 WHERE AbcField=1

Not: Bu özelliği kullanmak için, hem Belge hem de Sunucu üzerinde Dinamik Güncelleştirmeye izin verilmelidir.

Metin Nesnesi Özellikleri: Sunum

Sunum

Temsil Metin nesnesindeki metin, bellekteki veya diskteki bir resim referansı olarak yorumlanabilir. Metin seçildiğinde, metin nesnesinin içeriği her zaman metin olarak yorumlanır ve görüntülenir. Resim seçildiğinde, QlikView metin içeriğini resim referansı olarak yorumlamaya çalışır. Referans, diskte veya qvw belgesinin içinde bulunan resim dosyasına giden yol olabilir. Bu ayrıca, resim bilgilerini içeren alanla bağlantılı bilgi işlevi de olabilir. QlikView metin içeriklerini resme yönelik geçerli bir başvuru olarak yorumlayamazsa, metnin kendisi görüntülenir. Şu öğeye tıklayarak açılan pencereyi açın.

Biçimlendirme
Uzatma Yok

Resmi yaymadan görüntüler. Bu, resmin bölümlerinin görünmez olmasına veya nesnenin yalnızca bir bölümünün doldurulmasına neden olabilir.


Doldur

Resim, en boy oranı korunmadan, nesne alanına sığdırılacak şekilde uzatılır.


En-Boyu Koru

Resim, en boy oranı korunarak, nesne alanını doldurmak üzere mümkün olduğunca uzatılır.


En Boy Oranıyla Doldur

Resim, en boy oranı korunarak, her iki yönden nesne alanını doldurmak üzere uzatılır.


Yatay Metnin veya resmin Sol, Orta veya Sağ hizalaması.
Dikey Metnin veya resmin Üst, Orta veya Alt hizalaması.
Metin Kenar Boşlukları Metin nesnesinin dış sınırları ile metnin kendisi arasındaki kenar boşluğunu ayarlar.
Yatay Kaydırma Çubuğunu Göster Bu onay kutusu işaretlenmişse, metin içeriği sağlanan alanda görüntülenemeyecek kadar geniş olduğunda, metin nesnesine yatay kaydırma çubuğu eklenir.
Dikey Kaydırma Çubuğunu Göster Bu onay kutusu işaretlenmişse, metin içeriği sağlanan alanda görüntülenemeyecek kadar uzun olduğunda, metin nesnesine dikey kaydırma çubuğu eklenir
Arka Plan Stili Renk
Arka planı düz renk ya da gradyan olarak ayarlar. Şu öğeye tıklayarak rengi seçin.
Resim
Resmi arka plan olarak ayarlar. Şu öğeye tıklayarak resim arayın. Şu öğeye tıklayarak Resim açılan penceresini açın.

Biçimlendirme

Uzatma Yok
Resmi yaymadan görüntüler. Bu, resmin bölümlerinin görünmez olmasına veya nesnenin yalnızca bir bölümünün doldurulmasına neden olabilir.
Doldur
Resim, en boy oranı korunmadan, nesne alanına sığdırılacak şekilde uzatılır.
En-Boyu Koru
Resim, en boy oranı korunarak, nesne alanını doldurmak üzere mümkün olduğunca uzatılır.
En Boy Oranına Göre Doldur
Resim, en boy oranı korunarak, her iki yönden nesne alanını doldurmak üzere uzatılır.

Yatay
Sol, Orta veya Sağ hizalama.

Dikey
Üst, Orta veya Alt hizalama.

Şeffaflık
Değer girerek veya sürgüyü sürükleyerek şeffaflık seviyesini ayarlayın. %100 değerinde, arka plan tamamen şeffaf olur.

Arka Plan Şeffaflığı Metin nesnesi arka planının şeffaflık derecesini ayarlar. %100 değerinde, arka plan tamamen şeffaf olur.
Daha Fazla.../Daha Az... Ek sekmeleri içeren açılır bölümü genişletmek/daraltmak için bu düğmeye tıklayın.

Stiller

Metin Metin rengini ayarlamak için şu öğeye tıklayın: . Yazı tipi türünü ayarlamak için şu öğeye tıklayın: .
Resim Yazısı Yazı Tipi

Başlık yazı tipini ayarlamak için şu öğeye tıklayın: .

Etkin BaşlıkEtkin başlığın arka plan rengini ayarlamak için şu öğeye tıklayın: . Metin rengini ayarlamak için şu öğeye tıklayın: .
Etkin Olmayan BaşlıkEtkin olmayan başlığın arka plan rengini ayarlamak için şu öğeye tıklayın: . Metin rengini ayarlamak için şu öğeye tıklayın: .
Kenarlık KullanSayfa nesnesinin çevresinde kenarlık kullanmak için bu onay kutusunu işaretleyin. Şu öğeye tıklayarak kenarlık rengini ayarlayın.
Kenarlık GenişliğiGiriş alanında kenarlık genişliğini belirleyin veya sürgüyü istenilen değere sürükleyin. Genişlik, piksel cinsinden belirtilir.
Yuvarlak KöşelerŞu öğeye tıklayarak Yuvarlak Köşeler açılan penceresini açın.
Not:

Yuvarlak Köşeler yalnızca Gelişmiş Stil Oluşturma Modu'nu seçtiyseniz kullanılabilir (Belge Özellikleri: Genel içinde bulunur).

Metin Nesnesi Özellikleri: Başlık

Başlık

Etiket Metin kutusuna, sayfa nesnesinin başlığında gösterilecek bir başlık girebilirsiniz. Etiket ayarlanmamışsa, Başlığı Göster öğesinin seçilmiş olması durumunda alanın adı kullanılır. Değer, hesaplamalı formül olarak girilebilir. Şu öğeye tıklayarak İfade Düzenle diyalog penceresini açın.
Başlığı Göster Bu seçenek işaretlendiğinde, sayfa nesnesinin en üst kısmına bir başlık çizilir. Liste kutuları ve diğer "kutu nesneleri" için seçenek varsayılan olarak açık olur; ancak düğmeler, metin nesneleri ve çizgi/ok nesneleri için açık olmaz.
Başlık Hizalaması Sol/Orta/Sağ
Çoklu Satırlı Başlık (Sözcük Kaydırma) Bu seçenek işaretlenirse, metin iki veya daha fazla satırda görüntülenir.
Satır Sayısı Başlık için birden çok satıra izin veriliyorsa, satır sayısını giriş alanında belirtin veya sürgüyü istenen sayıya sürükleyin.
Başlık Hizalaması Üst/Orta/Alt
Daha Fazla.../Daha Az...

Başlıktaki Simgeler

Bazı seçenekler tüm nesneler için kullanılamayabilir.

Menü

Nesne menüsünü açar.

Temizle

Etkin sayfa nesnesindeki tüm geçerli seçimleri temizler.

Yazdır

Seçilen sayfa nesnelerini başka bir tarayıcı penceresinde tablo biçiminde açar. Bazı istemciler bu ayarı yönetemeyebilir!

Verileri Kopyala

Sayfa nesnesindeki alan değerlerini kopyalar. Bazı istemciler bu ayarı yönetemeyebilir!

Resmi Panoya Kopyala

Sayfa nesnesini resim olarak Pano'ya kopyalar. Bazı istemciler bu ayarı yönetemeyebilir!

Excel'e Gönder

Olası (seçilen dahil) değerleri, çalışmıyor olması durumunda otomatik olarak başlatılan Microsoft Excel'e dışarı aktarır. Dışarı aktarılan değerler, yeni Excel çalışma sayfasında bir sütun olarak görünür. Bu özelliğin çalışması için bilgisayarda Microsoft Excel 2007 veya daha yeni bir sürümü yüklü olmalıdır. Bazı istemciler bu ayarı yönetemeyebilir!

En Küçük Duruma Getirmeye İzin Ver

Bu seçenek işaretlendiğinde, nesnenin en küçük duruma getirilebilir olması koşuluyla sayfa nesnesinin pencere başlığında bir en küçük duruma getir simgesi görüntülenir. Bu, ayrıca, nesnenin başlığına çift tıklanarak en küçük duruma getirilmesini mümkün kılar.

Otomatik Olarak En Küçük Duruma Getir

Bu seçenek, En Küçük Duruma Getirmeye İzin Ver öğesi işaretlendiğinde kullanılabilir hale gelir. Aynı sayfa üzerindeki birkaç sayfa nesnesi için Otomatik Olarak En Küçük Duruma Getir öğesi işaretlendiğinde, biri hariç tümü istendiği zaman otomatik olarak en küçük duruma getirilir. Bu, örneğin, aynı sayfa alanında birkaç grafiğin dönüşümlü olarak görüntülenmesi için kullanışlıdır.

En Büyük Duruma Getirmeye İzin Ver

Bu seçenek işaretlendiğinde, nesnenin en büyük duruma getirilebileceğini belirtecek şekilde, sayfa nesnesinin pencere başlığında bir en büyük duruma getir simgesi görüntülenir. Bu, ayrıca, nesnenin başlığına çift tıklanarak en büyük duruma getirilmesini mümkün kılar. En Küçük Duruma Getirmeye İzin Ver ve En Büyük Duruma Getirmeye İzin Ver öğelerinin her ikisi de işaretlendiğinde, çift tıklama işlemi nesnenin en küçük duruma getirilmesini etkiler.

Yardım Metni

Burada, açılan pencerede görüntülenecek yardım metnini girebilirsiniz. Bu seçenek, belge seviyesinde kullanılamaz. Değer, hesaplamalı formül olarak girilebilir. Şu öğeye tıklayarak İfade Düzenle diyalog penceresini açın.
Örneğin, sayfa nesnesinin açıklaması girilebilir. Nesnenin pencere başlığına yardım simgesi eklenir. Fare imleci simgenin üzerinde olduğunda, metin açılan pencerede görüntülenir.

Hızlı Tür Değişimi

Burada, grafik türleri arasında geçişi etkinleştirebilirsiniz. Tüm nesneler için kullanılabilir durumda değildir. Şu öğeye tıklayarak açılan pencereyi açın.

Hızlı Tür Ayarları Açılan Penceresi

Hızlı tür değişimini kullanarak aralarında geçiş yapmak istediğiniz grafik türlerine yönelik kutuları işaretleyin.

Metin Nesnesi Özellikleri: Seçenekler

Seçenekler

Bazı seçenekler tüm nesneler için kullanılamayabilir.

Salt Okunur Grafiği salt okunur hale getirir; bu da grafikte tıklanarak veya fare ile boyanarak seçimlerin yapılamayacağı anlamına gelir.
Taşımaya/Boyutlandırmaya İzin Ver Bu seçeneğin seçimi kaldırılmışsa, sayfa nesnesi taşınamaz veya boyutlandırılamaz.
Kopyalamaya/Klon Oluşturmaya İzin Ver Bu seçeneğin seçimi kaldırılmışsa, sayfa nesnesinin kopyası oluşturulamaz. Bu ayar tüm istemciler tarafından gerçekleştirilemeyebilir.
Nesneyi Veriye Göre Boyutlandır Normalde, seçimler tablonun boyutunun sayfa nesnesi için tahsis edilenden daha küçük olmasına neden olduğunda, QlikView'daki tüm tablo sayfa nesnelerinin etrafındaki kenarlıklar küçülür. Bu onay kutusunun seçimi kaldırıldığında, boyutun bu otomatik ayarlanması kapatılır ve fazlalık alanı boş bırakılır.
Başlıkta Bilgiyi Göster'e İzin Ver Bilgi fonksiyonu kullanımdayken, bir alan değerinin bununla ilişkilendirilmiş bilgi içerdiği her seferinde, pencere başlığında bir bilgi simgesi görüntülenir. Bilgi simgesinin başlıkta görüntülenmesini istemiyorsanız, bu seçeneğin işaretini kaldırabilirsiniz. Yalnızca liste kutusu, istatistik kutusu, çoklu kutu ve giriş kutusu için kullanılabilir durumdadır.
Kaydırma Konumunu Koru Bu onay kutusu ve Kullanıcı Tercihleri, Nesneler diyalog penceresi buna karşılık gelen onay kutusu işaretlendiğinde, QlikView tablo nesnelerinde bir seçim yapıldığında dikey kaydırmayı korur.
Koşulu Göster'i Kullan Sayfa nesnesi, örneğin seçimler vb. gibi öğelere göre sürekli değerlendirilecek bir koşullu ifadeye bağlı olarak gösterilir veya gizlenir. Sayfa nesnesi yalnızca koşul false değerini döndürdüğünde gizlenir. Değer, hesaplamalı formül olarak girilebilir. Şu öğeye tıklayarak İfade Düzenle diyalog penceresini açın.
Normal Nesnenin Sol ve Üst kenarlıklarıyla Genişlik ve Yükseklik'ini ayarlayarak nesnenin konumunu belirleyin.
En Küçük Duruma Getirilmiş Sol ve Üst kenarlıklarıyla Genişlik ve Yükseklik'ini ayarlayarak en küçük duruma getirilmiş nesnenin konumunu belirleyin.
Daha Fazla.../Daha Az...

Seçenekler

Sahip Sahibinin etki alanı ve kullanıcı adı
Nesneyi Paylaş Nesneleri diğer kullanıcılarla paylaşmak için etkinleştirin. Bu seçimin etkinleştirildiğinde, aşağıdaki ayarlar etkinleştirilir.
Şununla paylaş: Herkesle Paylaş veya Kullanıcı adına göre paylaş öğelerinden birini seçin.
Kullanıcılar (Etki Alanı\Kullanıcı Adı) Kullanıcı adına göre paylaş seçilirse, eklenen kullanıcıların olduğu bir liste gösterilir. Kullanıcı eklemek için öğesine tıklayın, bir satır eklenir, kilidini kaldırmak için satırı seçin ve kullanıcı bilgisini düzenleyin. To remove users click after each user to be removed.