Ana içeriğe geç

Gösterge Grafiği - AJAX/Webview

Gösterge grafikleri, tek bir ifadenin değerini boyutlar olmadan görüntülemek için kullanılır.

Gösterge Grafiği: Nesne Menüsü

Bir sayfa nesnesine sağ tıklanarak veya nesne başlığındaki (gösteriliyorsa) icon in the object caption (if shown).

Menüdeki komutlar QlikView içinden WebView'in kullanılıp kullanılmadığına veya belgenin web tarayıcısında açılıp açılmadığına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Menü aşağıdaki komutları içerir:

Özellikler...

diyalog penceresini açar. Özellikler dialog for the active sheet object.

Notlar

Geçerli nesneyle ilgili not oluşturmayı ve paylaşmayı sağlar.

Notlar ve Yorumlar

Kopar Grafik başlığının sonuna "(Koparılmış)" metni eklenir ve grafik artık belgede yapılan seçimlere göre güncelleştirilmez (ancak grafikten seçimler yapılmaya devam edebilir). Komut yalnızca grafik eklendiyse kullanılabilir. Grafiğin kopyasını oluşturup kopararak, kopyası ve aslı arasında doğrudan karşılaştırmalar yapabilirsiniz.
Ekle Koparılmış grafiği ekler. Grafik veriyle dinamik olarak bağlı hale gelir. Komut yalnızca grafik koparılmışsa kullanılabilir.
Referansı Ayarla Bu seçeneği seçerek, bir grafik başvurusu ayarlarsınız; bu mevcut seçimlerle grafiğin sabit çizimidir. Belgede daha fazla seçim yapıldığında başvuru çizimi arka planda gri olarak kalır. Grafik eksenleri vb her zaman için arka plan veri kümesinin ve geçerli veri kümesinin maksimum değerlerini içerecek şekilde ayarlanır. Geçerli veri kümesi her zaman başvuru çiziminin üzerine çizilir; yani başvuru çizimi bazı kısımları geçerli veri kümesi çiziminden dolayı belirsiz hale gelebilir. Başvuru grafik çizimlerinin görüntülenmesi yalnızca bazı grafik türlerinde mümkündür: örneğin, sütun grafikleri, çizgi grafikleri, birleşik grafikler, radar grafikleri, dağılım grafikleri, kılavuz çizgi grafikleri ve ibreli gösterge grafikleri. Detaya inme veya döngüsel grup içeren grafik için başvuru ayarlanamaz. Belge kapatıldığında veya veriler yeniden yüklendiğinde, başvuru kaybolur. Referansı Ayarla seçeneğini kullanırken dahil edilebilecek maksimum nesne sayısı 500'dür.
Başvuruyu Temizle Bu komut, bir başvuru ayarlandığında Referansı Ayarla komutu ile değiştirilir. Bu komut seçilerek daha önce ayarlanan başvuru silinir ve grafik normal çizim moduna geri döndürülür.
Tüm Bölümleri Temizle

Etkin sayfa nesnesindeki tüm geçerli seçimleri temizler. Nesne başlığında (gösteriliyorsa) öğesine tıklandığında da aynı sonuç elde edilir.

Kopyala

Seçili sayfa nesnelerini panoya kopyalar. Bu fonksiyon, sadece sayfa nesnelerini kopyalar, veri veya resimleri kopyalamaz.

Yazdır...

Seçilen sayfa nesnelerini başka bir tarayıcı penceresinde tablo biçiminde açar. Nesne başlığında (gösteriliyorsa) öğesine tıklandığında da aynı sonuç elde edilir.

Excel'e Gönder

Olası (seçilen dahil) değerleri, çalışmıyor olması durumunda otomatik olarak başlatılan Microsoft Excel'e dışarı aktarır. Dışarı aktarılan değerler, yeni Excel çalışma sayfasında bir sütun olarak görünür. Bu özelliğin çalışması için bilgisayarda Microsoft Excel 2007 veya daha yeni bir sürümü yüklü olmalıdır. Nesne başlığında (gösteriliyorsa) öğesine tıklandığında da aynı sonuç elde edilir.

Dışarı Aktar...

Dışarı aktarılan veri içeriği için yolun, dosya adının ve (tablo) dosya türünün belirtilebileceği Farklı Kaydet diyalog penceresini açar.

Hızlı Değişim

Geçerli grafiği başka bir grafik türüne değiştirmeyi mümkün kılar. Nesne başlığında (gösteriliyorsa) öğesine tıklandığında da aynı sonuç elde edilir. Yalnızca Özellikler diyalog penceresinin Başlık sekmesinde Grafikte Hızlı Tür Değişimi etkinleştirildiğinde kullanılabilir.

En Küçük Duruma Getir

Nesneyi simge durumuna getirir. Nesne başlığında (gösteriliyorsa) öğesine tıklandığında da aynı sonuç elde edilir. Bu komut yalnızca, Başlık sayfasında, nesneye ait Özellikler diyalog penceresinde en küçük duruma getirmeye izin veriliyorsa kullanılabilir.

Geri Yükle

En küçük duruma getirilmiş veya en büyük duruma getirilmiş nesneyi bir önceki boyutuna ve konumuna geri yükler. Double-clicking the icon of a minimized object or clicking the icon in the object caption (if shown) of a maximized object produces the same result. Bu komut yalnızca en küçük duruma getirilmiş veya en büyük duruma getirilmiş nesneler için kullanılabilir.

En Büyük Duruma Getir

Nesneyi sayfayı dolduracak şekilde büyütür. Nesne başlığında (gösteriliyorsa) öğesine tıklandığında da aynı sonuç elde edilir. Bu komut yalnızca, Başlık sayfasında, nesneye ait Özellikler diyalog penceresinde en büyük duruma getirmeye izin veriliyorsa kullanılabilir.

Kaldır

Seçilen nesneyi sayfadan kaldırır.

Gösterge Grafiği Özellikleri

Özellikler diyalog penceresini açmak için Özellikler seçeneğini Nesne menüsünden seçin. Eğer Özellikler komutu gri renkteyse muhtemelen özellik değişikliği gerçekleştirmek için ayrıcalığınız yoktur.

İfadeler

Aşağı açılan listede ifadeleri seçin. İfade eklemek için şu öğeye tıklayın: . Aşağı açılan listede ifade seçin. Listedeki öğeleri taşımak için simgesini kullanın. Bu simge, öğeleri listeden kaldırır. Daha fazla bilgi için, Daha Fazla... düğmesine tıklayın.

İfade

Etkinleştir

Bu onay kutusu işaretlendiğinde, seçilen ifade etkinleştirilir. Kutu işaretlenmezse, ifade hiç kullanılmaz.

Koşul

Bu onay kutusu işaretlendiğinde, girilen koşul ifadesinin değerine bağlı olarak, aşağıdaki düzenleme kutusundaki düğmesine tıklandığında ifade dinamik olarak gizlenir veya gösterilir.

Etiket

İfadenin etiketi. Grafikte görüntülemek istediğiniz adı girin. Herhangi bir metin girilmezse, etiket otomatik olarak ifade metnine ayarlanır. Değer, hesaplamalı formül olarak girilebilir. Şu öğeye tıklayarak İfade Düzenle diyalog penceresini açın.

İfade

Geçerli anda seçilen ifadeyi görüntüler.

Yorum

İfadenin amacını ve fonksiyonunu açıklamak için bir yorum girin. Değer, hesaplamalı formül olarak girilebilir. Şu öğeye tıklayarak İfade Düzenle diyalog penceresini açın.

 
Eylemler Açılan listede eylemleri seçin. Eylem eklemek için şu öğeye tıklayın: . Aşağı açılan menüden eylem seçin. Listedeki öğeleri taşımak için simgesini kullanın. Bu simge, öğeleri listeden kaldırır. Şu öğeye tıklayarak Eylem Ayarları açılan penceresini açın.

Eylem Ayarları Açılan Penceresi

Eylem seçin

Tür

and

Alt Tür

Aşağı açılan listelerde:

Seçim

Alanda Seç

Belirtilen değerleri ve alanları seçer. Arama Metni içinde, bir arama maskesi belirtebilirsiniz; örneğin (A|B) hem A'yı hem de B'yi seçer.

Hariç Tutulanı Seç

Belirtilen alandaki hariç değerleri seçer.

Olasıyı Seç

Belirtilen alandaki olası değerleri seçer.

Seçimi Değiştir

Geçerli seçim ile belirtilen Alan ve Arama Metni arasında geçiş yapar. Arama Metni içinde, bir arama maskesi belirtebilirsiniz; örneğin (A|B) hem A'yı hem de B'yi seçer.

İleri

Seçimler listesinde bir adım ileri gider.

Geri

Seçimler listesinde bir adım geri gider.

Pareto Seçimi

Bir ifadeye veya yüzde değerine dayanarak, belirtilen alanda bir pareto seçimi yapar. Bu tür bir seçim, genellikle 80/20 kuralına göre, bir hesaplamaya en fazla katkı sağlayan öğeleri seçmek için kullanılır. Örneğin, cironun %80'ine en çok katkı sağlayan müşterileri bulmak için, Customer alan olarak; sum(Turnover) ifade olarak ve 80 yüzde olarak kullanılmalıdır.

Alanı Kilitle

Belirtilen alandaki seçimleri kilitler.

Tümünü Kilitle

Tüm alanlardaki tüm değerleri kilitler.

Alanın Kilidini Kaldır

Belirtilen alandaki seçimlerin kilidini kaldırır.

Tümünün Kilidini Kaldır

Tüm alanlardaki tüm değerlerin kilidini kaldırır.

Tümünün Kilidini Kaldır ve Tümünü Temizle

Tüm alanlardaki tüm değerlerin kilidini kaldırır ve tüm seçimleri temizler.

Diğer Alanları Temizle

Belirtilen alan dışındaki tüm ilgili alanları temizler.

Tümünü Temizle

Kilitli seçimler hariç tüm seçimleri temizler.

Alanı Temizle

Belirli bir alanı temizler.

Düzen

Nesneyi Etkinleştir

Nesne Kimliği tarafından belirtilen nesneyi etkinleştirir. Bu fonksiyon Ajax istemcisinde çalışmaz.

Sayfayı Etkinleştir

Sayfa Kimliği tarafından belirtilen sayfayı etkinleştirir.

Sonraki Sayfayı Etkinleştir

Belgede bir sonraki sayfayı açar.

Önceki Sayfayı Etkinleştir

Belgede bir önceki sayfayı açar.

Nesneyi En Küçük Duruma Getir

Nesne Kimliği tarafından belirtilen nesneyi en küçük duruma getirir.

Nesneyi En Büyük Duruma Getir

Nesne Kimliği tarafından belirtilen nesneyi en büyük duruma getirir.

Nesneyi Geri Yükle

Nesne Kimliği tarafından belirtilen nesneyi geri yükler.

Seçim İmi

Seçim İmi Uygula

Seçim İmi Kimliği tarafından belirlenen bir seçim imini uygular. İki seçim imi aynı kimliğe sahipse, belge seçim imi uygulanır. Sunucu seçim imini uygulamak için Server\bookmarkID öğesini belirleyin. 

Seçim İmi Oluştur

Geçerli seçimden bir seçim imi oluşturur. Seçim İmi Kimliği ve Seçim İmi Adı öğelerini belirtin. Köşeler için Gizli to create a hidden bookmark.

Seçim İmini Değiştir

Seçim İmi Kimliği tarafından belirtilen seçim imini geçerli seçimle değiştirir.

Yazdır

Nesneyi Yazdır

Nesne Kimliği tarafından belirtilen nesneyi yazdırır. Nesnenin varsayılan yazıcı dışında başka bir yazıcıya gönderilmesi gerekirse Yazıcı adı'nı belirtin. (Belge ve sayfa tetikleyicisi olarak kullanılamaz.)

Sayfayı Yazdır

Sayfa Kimliği tarafından belirtilen sayfayı yazdırır. (Belge ve sayfa tetikleyicisi olarak kullanılamaz.) Bu fonksiyon, AJAX istemcisinde çalışmaz.

Raporu Yazdır

Rapor Kimliği tarafından belirtilen raporu yazdırır. Raporun varsayılan yazıcı dışında başka bir yazıcıya gönderilmesi gerekirse, Yazıcı Adı'nı belirtin. Windows yazdırma diyalog penceresinin gösterilmesini istiyorsanız, Yazdırma Diyaloğu Penceresini Göster onay kutusunu işaretleyin. (Belge ve sayfa tetikleyicisi olarak kullanılamaz.)

Harici

Bazı istemciler bu ayarı yönetemeyebilir!

Dışarı Aktar

Belirli bir alanlar kümesini içeren bir tabloyu dışarı aktarır; ancak yalnızca yapılan seçime göre uygulanabilir olan kayıtlar dışarı aktarılır. Eylem Ayarlarını Dışarı Aktar diyalog penceresini açmak için, Eylemler sayfasındaki Kurulum düğmesine tıklayın. (Belge ve sayfa tetikleyicisi olarak kullanılamaz.)

Başlat

Harici bir programı başlatır. Eylemler diyalog penceresinde şu ayarlar yapılandırılabilir:
Uygulama
Başlatılması gereken uygulamayı bulmak için Gözat... düğmesine tıklayın. (Belge ve sayfa tetikleyicisi olarak kullanılamaz.)
Dosya Adı
Yukarıda belirtilen uygulamayla açılması gereken dosyanın yolunu girin. (Belge ve sayfa tetikleyicisi olarak kullanılamaz.)
Parametreler
Uygulamanın başlatılacağı komut satırı için parametreleri belirtin. (Belge ve sayfa tetikleyicisi olarak kullanılamaz.)
Çalışma Dizini
Başlatılacak uygulama için çalışma dizinini belirler. (Belge ve sayfa tetikleyicisi olarak kullanılamaz.)
QlikView kapatıldığında uygulamadan çık
QlikView kapatıldığında uygulamayı kapanmaya zorlar. (Belge ve sayfa tetikleyicisi olarak kullanılamaz.)
Bu fonksiyon AJAX istemcisinde çalışmaz.

URL Aç

Başka bir QlikView belge içinden (belge zinciri) bir QlikView belgeye URL açmak için URL Aç kullanabilirsiniz. Bu ayar, URL'yi varsayılan web tarayıcısında açar. Bu işlev, belge ve sayfa tetikleyici olarak kullanılamaz. URL Aç kullanılıyorsa, belge adını eylem dizesine küçük harflerle girdiğinize emin olun.

Mümkün olduğunda, URL Aç yerine QlikView Belgesi Aç kullanın.

QlikView Belgesi Aç

Başka bir QlikView belge içinden (belge zinciri) bir QlikView belge açmak için QlikView Belge Aç kullanabilirsiniz. Hedef dosyanın uzantısı dahil edilmelidir. Bu işlev, belge ve sayfa tetikleyici olarak kullanılamaz. Zincirli belgeler aynı klasör yapısında (bağlama) depolandığı müddetçe bir QlikViewbelgeden diğerine gezinti yapmak için göreli yollar tüm istemcilerde desteklenir.

Örnekler

Aşağıdaki örneklerde QlikView Belge Aç kullanarak belge zincirlemeyi kurmak için dosya yolunun hedef dosyaya nasıl yazılacağı gösterilmektedir.

Example: Aynı klasör yapısında (aynı bağlama) bulunan dosya.

 • Hedef dosya aynı klasördeyse:
  DestinationDoc.qvw
 • Hedef dosya bir alt klasördeyse:
  SubFolder/DestinationDoc.qvw
 • Hedef dosya bir üst klasördeyse:
  ../DestinationDoc.qvw
 • Hedef dosya bir üst ve paralel klasördeyse:
  ../ParallelFolder/DestinationDoc.qvw

Example: Farklı klasör yapısında (farklı bağlama) bulunan dosya.

Farklı bağlamalar arasında göreli yol sadece Ajax istemcide desteklenmektedir.

 • Hedef dosya farklı bağlamadaysa:
  ../DifferentMount/DestinationDoc.qvw

Example: Bir QlikView belgesine gelmek için bağlama yolunu kullanma

Yolu bağlanmış klasörlere ayarlama sadece Ajax istemcide desteklenmektedir.

 • Hedef dosya aynı bağlanmış klasördeyse:
  \Mount\DestinationDoc.qvw
 • Hedef dosya farklı bir bağlanmış klasördeyse:
  \DifferentMount\DestinationDoc.qvw
Not: Bağlanmış klasörler ile belge zincirleme, Internet Explorer (IE) eklentisi ile çalışmaz.

Example: Bir QlikView belgesine gelmek için mutlak yolu kullanma

Belge zincirleme için mutlak yolların kullanımı Ajax istemcide ve QlikView Desktop'de desteklenir.

 • Yerel Kök klasör veya bağlamaya mutlak yol:
  C:\...\DestinationDoc.qvw
 • Bir Ağ Paylaşımına mutlak yol:
  \\SharedStorage\...\DestinationDoc.qvw

Seçimleri orijinal belgeden hedef belgeye aktarmak için Durum Aktar'ı seçin. Hedef belgede ilk olarak seçimler temizlenecektir.
Hedef belgenin seçimlerini korumak ve orijinal belgenin seçimlerini bunların üzerine uygulamak için Durumu geçerli öğenin üzerine uygula onay kutusunu seçin.

Not: İki belgede yapılan seçimler çakışıyorsa Durumu geçerli öğenin üzerine uygula kullanmak beklenmeyen sonuçlar döndürebilir.

Aynı pencerede aç öğesini, AJAX ZFC istemcisi kullanıldığında, yeni belgeyi aynı tarayıcı sekmesinde açmak için seçin.

Not: Internet Explorer (IE) eklentisi kullanıldığında, QlikView Belgesi Aç eylemi etki alanı dışındaki kullanıcılar için desteklenmez.

Makroyu Çalıştır

Çalıştırılacak makronun yolunu ve adını girin. Daha sonra Modül Düzenle diyalog penceresinde bir makronun düzenlenebileceği bir adı veya dinamik güncelleştirme için bir hesaplanan ifadeyi girin.

Değişkeni Ayarla

Belirtilen değişkene bir değer atar.

Bilgiyi Göster

Alan tarafından belirtilen bir alan için metin dosyası veya resim gibi ilişkilendirilmiş bilgi gösterir. Bu fonksiyon AJAX istemcisinde çalışmaz.

Bu Belgeyi Kapat

Etkin QlikView belgesini kapatır.

Yeniden Yükle

Geçerli belgede bir yeniden yükleme gerçekleştirir. Bu fonksiyon hem AJAX istemcisinde hem de IE eklentisinde çalışmaz.

Dinamik Güncelleştirme

Geçerli anda yüklenen belgede verilerin dinamik güncelleştirmesini gerçekleştirir. Dinamik güncelleştirmenin deyimi, Deyim alanına girilmelidir.

Dinamik Güncelleştirmenin amaçlanan kullanımı, QlikView Yöneticisinin, belgede bir yeniden yükleme çalıştırmadan, bir QlikView belgesine tek bir kaynaktan sınırlı miktarda veri beslemesine izin verir. Analiz, QlikView Server'a birden fazla istemcinin bağlanmasıyla gerçekleştirilebilir.

Not! Yüklenen bilgiler yalnızca RAM'de saklanır; bu nedenle belgede bir yeniden yükleme gerçekleştirilirse, Dinamik Güncelleştirme kullanarak eklenen veya güncelleştirilen tüm veriler kaybolur.

Aşağıdaki dilbilgisi, Dinamik Güncelleştirme özelliğiyle birlikte kullanılabilecek olası deyimleri ve bileşenlerini açıklar:

 • statements ::= statement { “;” statement }
 • statement ::= insert_statement | update_statement | delete_statement | begin_transaction_statement | commit_transaction_statement
 • insert_statement ::= "INSERT" "INTO" ("*" | table_name) field_list "VALUES" value_list {"," value_list} ["KEY" ["AUTO" | (" (" field_list ")")] ["REPLACE" (["WITH" "ONE"] | "EACH") ]]
 • update_statement ::= "UPDATE" ("*" | table_name) set_clause {"," | set_clause} "WHERE" condition ["AUTO" "INSERT"]
 • delete_statement ::= "DELETE" "FROM" ("*" | table_name] "WHERE" condition
 • begin_transaction_statement ::= "BEGIN" ("TRANSACTION" | "TRAN") [trans_name]
 • commit_transaction_statement ::= "COMMIT" ["TRANSACTION" | "TRAN"] [trans_name]
 • table_name ::= identifier | quoted_name
 • field_list ::= "(" field_name {"," field_name} ")"
 • value_list ::= "("value {"," value} ")"
 • set_clause ::= "SET" field_name "=" any_valid_non_aggregated_qlikview_expression
 • field_name ::= identifier | quoted string
 • value ::= identifier | any_qlikview_number | quoted string
 • condition ::= any_valid_non_aggregated_qlikview_expression
 • identifier ::= any_qlikview_identifier
 • quoted_string ::= "[" [^]]+ "]"

Example:  

UPDATE AbcTable SET Discount = 123 WHERE AbcField=1

Not: Bu özelliği kullanmak için, hem Belge hem de Sunucu üzerinde Dinamik Güncelleştirmeye izin verilmelidir.
Başlığı Göster Varsayılan olarak, tanımlanan ilk ifadenin etiketi, grafik başlığı olarak ayarlanır. Grafik başlığı istemiyorsanız, onay kutusunu temizleyin. Başlık, dinamik güncelleştirme için hesaplamalı formül olarak tanımlanabilir. Değer, hesaplamalı formül olarak girilebilir. Şu öğeye tıklayarak İfade Düzenle diyalog penceresini açın.
Daha Fazla.../Daha Az... Ek sekmeleri içeren açılır bölümü genişletmek/daraltmak için bu düğmeye tıklayın.

Gösterge Grafiği Özellikleri: Sunum

Sunum

Görünüm Aşağı açılan menüden kullanılabilir görünümlerden birini seçin.
Gösterge Min Göstergenin minimum değerini belirtir. Bu, gösterge ışığının alt konumuna karşılık gelir.
Gösterge Maks Göstergenin maksimum değerini belirtir. Bu, gösterge ışığının üst konumuna karşılık gelir.
Gösterge Segmenti Ayarları Bu grupta, göstergeyi oluşturan segmentleri tanımlarsınız. LED stili göstergeler dışındaki tüm göstergeler en az bir segmente sahip olmalıdır. Dairesel ve doğrusal göstergelerde, segmentler, gösterge arka planında farklı renge sahip alanları oluşturur. Trafik lambası göstergelerinde, her bir segment bir lambaya karşılık gelir. Segmentlerin listesi gösterilir ve listeden segmenti seçerek segmentin özelliklerini değiştirebilirsiniz.

Aşağı açılan menüden bir segment seçin, segment eklemek için şu öğeye tıklayın: . Şu öğeye tıklayarak sınır üzerinde renk seçin. Şu öğeye tıklayarak öğeleri listeden kaldırın. Şu öğeye tıklayarak açılan pencereyi açın.

Gösterge Segmenti Ayarları Açılan Penceresi

Segment Genişliklerini Otomatik Ayarla

Bu onay kutusu işaretlenmişse, gösterge Min. değeri, Maks. değeri ve tanımlanan segment sayısı temel alınarak segment sınırları otomatik olarak hesaplanır.

Logaritmik Ölçeklendirme

Bu onay kutusu işaretlenmişse, gösterge ölçeği logaritmik olur.

Bağıntılı Segment Limitleri

Bu seçenek belirlenmişse, segment sınırları, Min ve Maks değerler arasındaki toplam aralığın bir kesrini belirtecek şekilde 0 ile 1 arasındaki sayılar olarak girilebilir.

Segment Ana Hatlarını Göster

Gösterge segmentlerinin ana hatlarını gösterir

Segment Sınırlarını Göster

Bu onay kutusu işaretlenmişse, dairesel ve doğrusal göstergelerin segment sınırlarında ana hatlar oluşturulur.

Segmentler Şu öğeye tıklayarak göstergeye segment ekleyin.
Arka Plan Grafiğin arka planını ayarlar. Şu seçenekler kullanılabilir durumdadır:

Renk
Şu öğeye tıklayarak renk seçin.

Resim
Şu öğeye tıklayarak resmi değiştirin.

Dinamik Resim
Seçimle birlikte değişen dinamik arka plan resimlerini göstermek için bir hesaplanan ifade girin.
Arka Plan Şeffaflığı Grafiğin şeffaflığını ayarlamak için kutuya değer girin veya sürgüyü sürükleyin.
Daha Fazla.../Daha Az...

Genel

Genel Sekmesi Hız Ölçer ve Dairesel Görünüm

Gösterge Işığını Göster

Gösterge değerini ibre göstergesi yoluyla gösterir.

Gösterge Stili

İbrenin stilini belirtir.

Yalnızca Göstergeyi Değere Doldur

Gösterge değerini, gösterge arka planını yalnızca geçerli değere kadar tanımlı segment renkleri ile doldurarak gösterir. Maks. değere kadar olan geriye kalan kısım boş bırakılır.

Gösterge Ölçeğini Göster

Ölçeğin gösterilmesi için bu onay kutusunu işaretleyin.

Büyük Birimlerin Sayısı

Gösterge ölçeği üzerindeki ana birimlerin sayısını tanımlar.

Küçük Birimlerin Sayısı

Gösterge ölçeği üzerindeki her bir ana birim arasındaki küçük birimlerin sayısını tanımlar.

Gösterge Etiketlerini Göster

Gösterge ölçeği üzerinde metin etiketlerinin gösterilmesi için bu onay kutusunu işaretleyin.

Etiket Frekans

Etiketlerin yoğunluğu, düzenleme kutusuna girilebilir.

Silindir Kalınlığı

Gösterge normalde dolu daire veya daire segmenti olarak çizilir. Buradaki sayı ne kadar büyükse silindir o kadar kalın olur. Doldurulmamış şekilde bırakılacak yarıçapın yüzdesini belirten değer, 0 ile 99 arasında olmalıdır.

Açı Aralığı

Göstergedeki Min. ve Maks. değerler arasındaki açının derece cinsinden değeri. 45 ile 360 arasında bir değer olmalıdır.

Merkez Açı

Saate göre göstergenin merkez değerinin açısı. 0 ile 360 arasında bir değer olmalıdır. 0, göstergenin üst kısmındaki merkezi belirtir (saat 12 yönünde).

Açılan Pencere Etiketleri

Bu onay kutusu seçildiğinde, grafikteki veri noktasının üzerinde imleçle gelindiğinde, boyutların ve ifadelerin değerleri açılan balon olarak görünür.

Genel Sekmesi Düz Gösterge Görünümü

Gösterge Işığını Göster

Gösterge değerini ibre göstergesi yoluyla gösterir.

Gösterge Stili

İbrenin stilini belirtir

Yalnızca Göstergeyi Değere Doldur

Gösterge değerini, gösterge arka planını yalnızca geçerli değere kadar tanımlı segment renkleri ile doldurarak gösterir. Maks. değere kadar olan geriye kalan kısım boş bırakılır.

Gösterge Ölçeğini Göster

Ölçeğin gösterilmesi için bu onay kutusunu işaretleyin.

Büyük Birimlerin Sayısı

Gösterge ölçeği üzerindeki ana birimlerin sayısını tanımlar.

Küçük Birimlerin Sayısı

Gösterge ölçeği üzerindeki her bir ana birim arasındaki küçük birimlerin sayısını tanımlar.

Gösterge Etiketlerini Göster

Gösterge ölçeği üzerinde metin etiketlerinin gösterilmesi için bu onay kutusunu işaretleyin.

Etiket Frekans

Etiketlerin yoğunluğu, düzenleme kutusuna girilebilir.

Açılan Pencere Etiketleri

Bu onay kutusu seçildiğinde, grafikteki veri noktasının üzerinde imleçle gelindiğinde, boyutların ve ifadelerin değerleri açılan balon olarak görünür.

Genel Sekmesi Trafik Lambası Görünümü

Tek Işık

Kutu işaretlendiğinde, yalnızca bir lambanın görüntülenir.

Gösterge Stili

Lambaları çevreleyen alanın stilini belirtir

Yalnızca Göstergeyi Değere Doldur

Gösterge değerini, gösterge arka planını yalnızca geçerli değere kadar tanımlı segment renkleri ile doldurarak gösterir. Maks. değere kadar olan geriye kalan kısım boş bırakılır.

Yönü Ters Çevir

Bu kutu işaretlendiğinde, lambalar ters sırayla görüntülenir.

Açılan Pencere Etiketleri

Bu onay kutusu seçildiğinde, grafikteki veri noktasının üzerinde imleçle gelindiğinde, boyutların ve ifadelerin değerleri açılan balon olarak görünür.

Genel Sekmesi LedStili Görünümü

Basamaklar

Kaç basamak olması gerektiğini seçin.

Basamak Rengi

Rengi ayarlamak için şu öğeye tıklayın: .

Açılan Pencere Etiketleri

Bu onay kutusu seçildiğinde, grafikteki veri noktasının üzerinde imleçle gelindiğinde, boyutların ve ifadelerin değerleri açılan balon olarak görünür.

Genel Sekmesi Test Tüpü Görünümü

Test Tüpü Rengi

Rengi ayarlamak için şu öğeye tıklayın: .

Gösterge Ölçeğini Göster

Ölçeğin gösterilmesi için bu onay kutusunu işaretleyin.

Büyük Birimlerin Sayısı

Gösterge ölçeği üzerindeki ana birimlerin sayısını tanımlar.

Küçük Birimlerin Sayısı

Gösterge ölçeği üzerindeki her bir ana birim arasındaki küçük birimlerin sayısını tanımlar.

Gösterge Etiketlerini Göster

Gösterge ölçeği üzerinde metin etiketlerinin gösterilmesi için bu onay kutusunu işaretleyin.

Etiket Frekans

Etiketlerin yoğunluğu, düzenleme kutusuna girilebilir.

Açılan Pencere Etiketleri

Bu onay kutusu seçildiğinde, grafikteki veri noktasının üzerinde imleçle gelindiğinde, boyutların ve ifadelerin değerleri bir açılan balon olarak görünür.

Genel Sekmesi Yansıtmalı Tüp Görünümü

Gösterge Ölçeğini Göster

Ölçeğin gösterilmesi için bu onay kutusunu işaretleyin.

Büyük Birimlerin Sayısı

Gösterge ölçeği üzerindeki ana birimlerin sayısını tanımlar.

Küçük Birimlerin Sayısı

Gösterge ölçeği üzerindeki her bir ana birim arasındaki küçük birimlerin sayısını tanımlar.

Gösterge Etiketlerini Göster

Gösterge ölçeği üzerinde metin etiketlerinin gösterilmesi için bu onay kutusunu işaretleyin.

Etiket Frekans

Etiketlerin yoğunluğu, düzenleme kutusuna girilebilir.

Açılan Pencere Etiketleri

Bu onay kutusu seçildiğinde, grafikteki veri noktasının üzerinde imleçle gelindiğinde, boyutların ve ifadelerin değerleri bir açılan balon olarak görünür.

Stiller

Grafik Başlığı Stili

Grafik başlığının yazı tipi rengini ayarlamak için şu öğeye tıklayın: . Yazı tipi türünü ayarlamak için şu öğeye tıklayın: .

Etiketi Ölçeklendir

Yazı tipi türünü ayarlamak için şu öğeye tıklayın: .

Başlık Yazı Tipi

Başlık yazı tipini ayarlamak için şu öğeye tıklayın: .

Etkin Başlık

Etkin başlığın arka plan rengini ayarlamak için şu öğeye tıklayın: . Metin rengini ayarlamak için şu öğeye tıklayın: .

Etkin Olmayan Başlık

Etkin olmayan başlığın arka plan rengini ayarlamak için şu öğeye tıklayın: . Metin rengini ayarlamak için şu öğeye tıklayın: .

Kenarlık Kullan

Sayfa nesnesinin çevresinde kenarlık kullanmak için bu onay kutusunu işaretleyin. Şu öğeye tıklayarak kenarlık rengini ayarlayın.

Kenarlık Genişliği

Kenarlığın genişliğini ayarlamak için değer belirtin veya sürgüyü sürükleyin. Genişlik, piksel cinsinden belirtilir.

Yuvarlak Köşeler

Şu öğeye tıklayarak Yuvarlak Köşeler açılan penceresini açın.

Not:

Yuvarlak Köşeler yalnızca Gelişmiş Stil Oluşturma Modu'nu seçtiyseniz kullanılabilir (Belge Özellikleri: Genel içinde bulunur).

Yuvarlak Köşeler Açılan Penceresi

Köşeler için

Sabit

veya

Bağıntılı

yuvarlaklığı seçin ve hangi köşelerin etkileneceğini belirtin. Ayrıca, değer girerek

Kare olma durumu'nu

da seçin. 

Referans Çizgileri

Referans Çizgileri

Şu öğeye tıklayarak referans çizgisi ekleyin: .

Grafikte Etiketi Göster

Etiketi referans çizgisinin yanında görüntüler.

Etiket

Metin kutusuna, sayfa nesnesinin başlığında gösterilecek bir başlık girebilirsiniz. Etiket ayarlanmamışsa, Başlığı Göster öğesinin seçilmiş olması durumunda alanın adı kullanılır. Değer, hesaplamalı formül olarak girilebilir. Şu öğeye tıklayarak İfade Düzenle diyalog penceresini açın.

X Ekseni

Referans çizgisinin x ekseninden başlatılması gerekiyorsa, bu seçeneği belirleyin.

İfade

Referans çizgisinin çizilmesi gereken değer. Başlangıç noktası olarak kullanmak istediğiniz ifadeyi girin.

Çizgi Ağırlığı

Referans çizgisinin ağırlığını belirtir.

Çizgi Stili

Referans çizgisinin stilini belirtir.

Çizgi Rengi

Referans çizgisinin rengini belirtir.

Koşulu Göster'i Kullan

Grafiğin her çizilmesi gerektiğinde değerlendirilecek bir koşullu ifadeye bağlı olarak çizgi gösterilir veya gizlenir. Referans çizgisi yalnızca ifade FALSE sonucunu döndürdüğünde gizlenir.

Koşul

Koşullu ifadeyi girin. Değer, hesaplamalı formül olarak girilebilir. Şu öğeye tıklayarak İfade Düzenle diyalog penceresini açın.

Metin

Grafikteki Metin

Şu öğeye tıklayarak grafiğe metin ekleyin.

Metin

Grafikteki Metin içinde eklenen metin burada görüntülenir.

Eğim Açısı

Metin için 0 ile 360 derece arasında bir açı belirtin. Varsayılan 0'dır.

Yatay Hizala

Yatay hizalamayı ayarlar.

En Üstte

Listede geçerli anda seçili olan metin, grafik çizilirken ön plana alınır.

Metin Stili

Metin arka plan rengini ayarlamak için şu öğeye tıklayın: .
Yazı tipi rengini ayarlamak için şu öğeye tıklayın: . Yazı tipi türünü ayarlamak için şu öğeye tıklayın: .

Boyut Konumu

Metnin nesne üzerindeki konumunu ve boyutunu ayarlar.

 Gösterge Grafiği Özellikleri: Başlık

Başlık

Etiket Metin kutusuna, sayfa nesnesinin başlığında gösterilecek bir başlık girebilirsiniz. Etiket ayarlanmamışsa, Başlığı Göster öğesinin seçilmiş olması durumunda alanın adı kullanılır. Değer, hesaplamalı formül olarak girilebilir. Şu öğeye tıklayarak İfade Düzenle diyalog penceresini açın.
Başlığı Göster Bu seçenek işaretlendiğinde, sayfa nesnesinin en üst kısmına bir başlık çizilir. Liste kutuları ve diğer "kutu nesneleri" için seçenek varsayılan olarak açık olur; ancak düğmeler, metin nesneleri ve çizgi/ok nesneleri için açık olmaz.
Başlık Hizalaması Sol/Orta/Sağ
Çoklu Satırlı Başlık (Sözcük Kaydırma) Bu seçenek işaretlenirse, metin iki veya daha fazla satırda görüntülenir.
Satır Sayısı Başlık için birden çok satıra izin veriliyorsa, satır sayısını giriş alanında belirtin veya sürgüyü istenen sayıya sürükleyin.
Başlık Hizalaması Üst/Orta/Alt
Daha Fazla.../Daha Az...

Başlıktaki Simgeler

Bazı seçenekler tüm nesneler için kullanılamayabilir.

Menü

Nesne menüsünü açar.

Temizle

Etkin sayfa nesnesindeki tüm geçerli seçimleri temizler.

Yazdır

Seçilen sayfa nesnelerini başka bir tarayıcı penceresinde tablo biçiminde açar. Bazı istemciler bu ayarı yönetemeyebilir!

Verileri Kopyala

Sayfa nesnesindeki alan değerlerini kopyalar. Bazı istemciler bu ayarı yönetemeyebilir!

Resmi Panoya Kopyala

Sayfa nesnesini resim olarak Pano'ya kopyalar. Bazı istemciler bu ayarı yönetemeyebilir!

Excel'e Gönder

Olası (seçilen dahil) değerleri, çalışmıyor olması durumunda otomatik olarak başlatılan Microsoft Excel'e dışarı aktarır. Dışarı aktarılan değerler, yeni Excel çalışma sayfasında bir sütun olarak görünür. Bu özelliğin çalışması için bilgisayarda Microsoft Excel 2007 veya daha yeni bir sürümü yüklü olmalıdır. Bazı istemciler bu ayarı yönetemeyebilir!

En Küçük Duruma Getirmeye İzin Ver

Bu seçenek işaretlendiğinde, nesnenin en küçük duruma getirilebilir olması koşuluyla sayfa nesnesinin pencere başlığında bir en küçük duruma getir simgesi görüntülenir. Bu, ayrıca, nesnenin başlığına çift tıklanarak en küçük duruma getirilmesini mümkün kılar.

Otomatik Olarak En Küçük Duruma Getir

Bu seçenek, En Küçük Duruma Getirmeye İzin Ver öğesi işaretlendiğinde kullanılabilir hale gelir. Aynı sayfa üzerindeki birkaç sayfa nesnesi için Otomatik Olarak En Küçük Duruma Getir öğesi işaretlendiğinde, biri hariç tümü istendiği zaman otomatik olarak en küçük duruma getirilir. Bu, örneğin, aynı sayfa alanında birkaç grafiğin dönüşümlü olarak görüntülenmesi için kullanışlıdır.

En Büyük Duruma Getirmeye İzin Ver

Bu seçenek işaretlendiğinde, nesnenin en büyük duruma getirilebileceğini belirtecek şekilde, sayfa nesnesinin pencere başlığında bir en büyük duruma getir simgesi görüntülenir. Bu, ayrıca, nesnenin başlığına çift tıklanarak en büyük duruma getirilmesini mümkün kılar. En Küçük Duruma Getirmeye İzin Ver ve En Büyük Duruma Getirmeye İzin Ver öğelerinin her ikisi de işaretlendiğinde, çift tıklama işlemi nesnenin en küçük duruma getirilmesini etkiler.

Yardım Metni

Burada, açılan pencerede görüntülenecek yardım metnini girebilirsiniz. Bu seçenek, belge seviyesinde kullanılamaz. Değer, hesaplamalı formül olarak girilebilir. Şu öğeye tıklayarak İfade Düzenle diyalog penceresini açın.
Örneğin, sayfa nesnesinin açıklaması girilebilir. Nesnenin pencere başlığına yardım simgesi eklenir. Fare imleci simgenin üzerinde olduğunda, metin açılan pencerede görüntülenir.

Hızlı Tür Değişimi

Burada, grafik türleri arasında geçişi etkinleştirebilirsiniz. Tüm nesneler için kullanılabilir durumda değildir. Şu öğeye tıklayarak açılan pencereyi açın.

Hızlı Tür Ayarları Açılan Penceresi

Hızlı tür değişimini kullanarak aralarında geçiş yapmak istediğiniz grafik türlerine yönelik kutuları işaretleyin.

Gösterge Grafiği Özellikleri: Seçenekler

Seçenekler

Bazı seçenekler tüm nesneler için kullanılamayabilir.

Salt Okunur Grafiği salt okunur hale getirir; bu da grafikte tıklanarak veya fare ile boyanarak seçimlerin yapılamayacağı anlamına gelir.
Taşımaya/Boyutlandırmaya İzin Ver Bu seçeneğin seçimi kaldırılmışsa, sayfa nesnesi taşınamaz veya boyutlandırılamaz.
Kopyalamaya/Klon Oluşturmaya İzin Ver Bu seçeneğin seçimi kaldırılmışsa, sayfa nesnesinin kopyası oluşturulamaz. Bu ayar tüm istemciler tarafından gerçekleştirilemeyebilir.
Nesneyi Veriye Göre Boyutlandır Normalde, seçimler tablonun boyutunun sayfa nesnesi için tahsis edilenden daha küçük olmasına neden olduğunda, QlikView'daki tüm tablo sayfa nesnelerinin etrafındaki kenarlıklar küçülür. Bu onay kutusunun seçimi kaldırıldığında, boyutun bu otomatik ayarlanması kapatılır ve fazlalık alanı boş bırakılır.
Başlıkta Bilgiyi Göster'e İzin Ver Bilgi fonksiyonu kullanımdayken, bir alan değerinin bununla ilişkilendirilmiş bilgi içerdiği her seferinde, pencere başlığında bir bilgi simgesi görüntülenir. Bilgi simgesinin başlıkta görüntülenmesini istemiyorsanız, bu seçeneğin işaretini kaldırabilirsiniz. Yalnızca liste kutusu, istatistik kutusu, çoklu kutu ve giriş kutusu için kullanılabilir durumdadır.
Kaydırma Konumunu Koru Bu onay kutusu ve Kullanıcı Tercihleri, Nesneler diyalog penceresi buna karşılık gelen onay kutusu işaretlendiğinde, QlikView tablo nesnelerinde bir seçim yapıldığında dikey kaydırmayı korur.
Koşulu Göster'i Kullan Sayfa nesnesi, örneğin seçimler vb. gibi öğelere göre sürekli değerlendirilecek bir koşullu ifadeye bağlı olarak gösterilir veya gizlenir. Sayfa nesnesi yalnızca koşul false değerini döndürdüğünde gizlenir. Değer, hesaplamalı formül olarak girilebilir. Şu öğeye tıklayarak İfade Düzenle diyalog penceresini açın.
Normal Nesnenin Sol ve Üst kenarlıklarıyla Genişlik ve Yükseklik'ini ayarlayarak nesnenin konumunu belirleyin.
En Küçük Duruma Getirilmiş Sol ve Üst kenarlıklarıyla Genişlik ve Yükseklik'ini ayarlayarak en küçük duruma getirilmiş nesnenin konumunu belirleyin.
Daha Fazla.../Daha Az...

Seçenekler

Sahip Sahibinin etki alanı ve kullanıcı adı
Nesneyi Paylaş Nesneleri diğer kullanıcılarla paylaşmak için etkinleştirin. Bu seçimin etkinleştirildiğinde, aşağıdaki ayarlar etkinleştirilir.
Şununla paylaş: Herkesle Paylaş veya Kullanıcı adına göre paylaş öğelerinden birini seçin.
Kullanıcılar (Etki Alanı\Kullanıcı Adı) Kullanıcı adına göre paylaş seçilirse, eklenen kullanıcıların olduğu bir liste gösterilir. Kullanıcı eklemek için öğesine tıklayın, bir satır eklenir, kilidini kaldırmak için satırı seçin ve kullanıcı bilgisini düzenleyin. To remove users click after each user to be removed.