Ana içeriğe geç
Duyuruyu kapat

Eylemler

Bu sayfada belirli nesneler için eylemler ayarlanabilir:

  • düğmeler
  • metin nesneleri
  • göstergeler
  • çizgi/ok nesneleri

Eylemler, harici uygulama başlatılmasını veya QlikView'den dışarı veri aktarımı içerir.

Ekle Nesne için eylemlerin seçildiği Eklem Ekle diyalog penceresini açar. Listelerden eylem türünü seçin. Eyleme bağlı olarak, Eylemler sayfasında eylem için farklı parametreler görüntülenir. Eylemler listede göründükleri sırayla yürütülür. Daha sonra eylemler ayrı iş parçacıkları tarafından işlenir ve bunların başlaması için bir önceki komutun bitmesi gerekmez. Bu nedenle, bunların hangi sırada tamamlandığı ile hangi sırada başlatıldığı aynı olmak zorunda değildir.
Sil Eylemi nesneden kaldırır.
Yükselt Seçili eylemi eylemler listesinde yukarı taşır.
Alternatif Durum Eylemin başvurduğu durumu ayarlar. Bu ayar yalnızca seçimler ve seçim imleri ile ilgili eylemlerle ilişkilidir.

Join the Analytics Modernization Program

Modernize by leveraging your QlikView investment to begin using Qlik Sense on the Cloud.

Want to know more?
Remove banner from view