QlikWorld 2020 Global Konferans. Verilerinizden en iyi şekilde nasıl yararlanacağınızı keşfetmek için bize katılın. Fırsatı kaçırmayın. Şimdi kaydolun ve indirimden yararlanın.

Metin Nesnesi

Metin nesneleri, belgeye etiketler vb gibi bilgileri eklemek için kullanılır. Bunlar sayfa alanında, başka sayfa nesneleri tarafından kapsanan alanlar da dahil olmak üzere her yere taşınabilir ve konumlandırılabilir.

Metin nesnesine sağ tıklandığında Metin Nesnesi: Nesne Menüsü görüntülenir. Bu menüye, metin nesnesi etkin nesne olduğunda, Nesne menüsünden de erişilebilir.

Nesne Menüsü

Metin nesnesi Nesne menüsü, nesneye sağ tıklayarak açılır. Menü komutları şu şekildedir:

Özellikler... Bir dizi parametrenin ayarlanabileceği Metin Nesnesi Özellikleri diyalog penceresini açar.
Notlar

Geçerli nesneyle ilgili not oluşturmayı ve paylaşmayı sağlar.

Bkz. Notlar ve Yorumlar

Sıralama

Bu basamaklı menü yalnızca, Görünüm menüsünün Tasarım Kılavuzu Çizgisi komutu etkinleştirildiğinde veya Tasarım Menüsü Öğelerini Her Zaman Göster seçeneği (Kullanıcı Tercihleri: Tasarım altında) işaretlenmiş olmalıdır. Sayfa nesnelerinin düzen katmanını ayarlamaya yönelik dört komut içerir. Geçerli katman sayıları -128 ile 127 arasındadır.

En Öne Getir
Sayfa nesnesinin düzen katmanını geçerli sayfadaki herhangi bir sayfa nesnesi tarafından geçerli anda kullanılan en büyük değere ayarlar.

Arkaya Gönder
Sayfa nesnesinin düzen katmanını geçerli sayfadaki herhangi bir sayfa nesnesi tarafından geçerli anda kullanılan en küçük değere ayarlar.

Bir Öne Getir
Sayfa nesnesinin düzen katmanını bir katman artırır. Maksimum değer 127'dir.

Geriye Gönder
Sayfa nesnesinin düzen katmanını bir katman azaltır. Minimum değer -128'dir.


Yazdır... Yazdırma ayarlarının belirlenebileceği Yazdır diyalog penceresini açar.
PDF Olarak Yazdır...

PDF-XChange 3.0 yazıcısı ön seçimli olarak Yazdır diyalog penceresini açar. Yazdır düğmesine bastıktan sonra, PDF çıkış dosyası için bir dosya adı belirtmeniz istenecektir. Bu komut yalnızca PDF yazıcısının sistemde kullanılabilir olması durumunda kullanılabilir.

Excel'e Gönder... Metni, çalışmıyor olması durumunda otomatik olarak başlatılan Microsoft Excel'e dışarı aktarır. QlikView, BIFF (yerel Excel biçimi) biçiminde dışarı aktarır. Metin yeni bir Excel çalışma sayfasında tek bir hücrede görünür. Bu özelliğin çalışması için bilgisayarda Microsoft Excel 97 veya daha yüksek sürümü kurulu olmalıdır.
Panoya Kopyala Bu basamaklı menü, sayfa nesnesi için çeşitli kopyalama seçeneklerini içerir.
Metin
Metin nesnesinde görüntülenen metni panoya kopyalar.
Resim
Sayfa nesnesinin resmini panoya kopyalar. Resim, Kullanıcı Tercihleri: Dışarı Aktar sayfasındaki ayarlara bağlı olarak sayfa nesnesi başlığı ve kenarlığı içerir veya içermez.
Nesne
Sayfa nesnesinin tamamını düzende başka yere veya geçerli QlikView örneği içinde açılmış başka belgeye yapıştırmak üzere panoya kopyalar.
Bağlı Nesneler

Bağlı nesneler için aşağıdaki komutları içeren menüyü açar.
Bağlantılı Nesnelerin Konumunu Ayarla
Tüm sayfalardaki bağlantılı nesnelerin tümü vurgulanan nesnelerle aynı konuma ve boyuta ayarlanır.
Bu Nesnenin Bağlantısını Kaldır/Nesnelerin Bağlantısını Kaldır
Bu seçenek, nesneler arasındaki bağlantıyı yok eder ve bu nesneleri farklı nesne kimliklerine sahip farklı nesneler haline getirir.

En Küçük Duruma Getir Nesneyi simge durumuna getirir. Nesne başlığındaki (gösteriliyorsa) öğesine tıklandığında da aynı sonuç elde edilir. Bu komut yalnızca, Başlık sayfasında, nesneye ait Özellikler diyalog penceresinde en küçük duruma getirmeye izin veriliyorsa kullanılabilir.
En Büyük Duruma Getir Nesneyi sayfayı dolduracak şekilde büyütür. Nesne başlığındaki (gösteriliyorsa) öğesine tıklandığında da aynı sonuç elde edilir. Bu komut yalnızca, Başlık sayfasında, nesneye ait Özellikler diyalog penceresinde en büyük duruma getirmeye izin veriliyorsa kullanılabilir.
Geri Yükle En küçük duruma getirilmiş veya en büyük duruma getirilmiş nesneyi bir önceki boyutuna ve konumuna geri yükler. En küçük duruma getirilmiş bir nesnenin simgesine çift tıklandığında veya en büyük duruma getirilmiş bir nesnenin nesne başlığındaki (gösteriliyorsa) simgesine tıklandığında da aynı sonuç elde edilir. Bu komut yalnızca en küçük duruma getirilmiş veya en büyük duruma getirilmiş nesneler için kullanılabilir.
Yardım QlikView yardımını açar.
Kaldır Sayfa nesnesini sayfadan kaldırır.

Genel

Metin Nesnesi Özellikleri: Genel sayfası, metin nesnesine sağ tıklayıp, kayan menüden Özellikler komutu seçilerek veya metin nesnesi etkin durumdayken Nesne menüsünde Özellikler seçilerek açılır. Burada metin, metin arka planı, hizalama vb ayarlar yapılabilir.

Ön Plan

Burada metin nesnesinin ön planını belirleyebilirsiniz. Ön plan genellikle metnin kendisinden oluşur; ama aynı zamanda bir resimden de oluşabilir.

Metin
Burada, görüntülenecek metni girersiniz. Metin, dinamik güncelleştirme için hesaplanan formül olarak tanımlanabilir.

Bkz. Hesaplamalı formüller için ifade söz dizimi

Temsil
Metin nesnesindeki metin, bellekteki veya sabit diskteki bir resme başvuru olarak yorumlanabilir. Metin seçildiğinde, Metin nesnesinin içeriği her zaman metin olarak yorumlanır ve görüntülenir. Resim seçildiğinde, QlikView metin içeriklerini bir resme yapılan başvuru olarak yorumlamaya çalışır. Başvuru sabit diskteki bir resim dosyasına (örneğin C:\Mypic.jpg) veya qvw belgesindeki bir resim dosyasına (örneğin qmem://<Name>/<Peter>) giden bir yol olabilir. Bu, aynı zamanda resim bilgisini içeren alana bağlı bir bilgi fonksiyonu da olabilir (örneğin =info(MyField) ). QlikView metin içeriklerini resme yönelik geçerli bir başvuru olarak yorumlayamazsa, metnin kendisi görüntülenir.
Resim Olmadığında Metni Gizle
Bu seçenek seçilirse, resim başvurusu olarak yorumlama herhangi bir nedenle başarısız olursa, QlikView metin nesnesindeki metni görüntülemez. Ardından da metin nesnesi boş bırakılır.
Yatay Kaydırma Çubuğu
Bu onay kutusu işaretlenirse, ayrılan alan için görüntülenemeyecek genişlikteki metin içeriğini görüntüleyebilmek için metin nesnesine yatay kaydırma çubuğu eklenir.
Dikey Kaydırma Çubuğu
Bu onay kutusu işaretlenirse, ayrılan alan için görüntülenemeyecek uzunluktaki metin içeriğini görüntüleyebilmek için metin nesnesine dikey kaydırma çubuğu eklenir.

Düzen Bu grupta, QlikView'ün metin nesnesi alanında metin veya ön plan resmini nasıl görüntülemesi gerektiğini tanımlayabilirsiniz.
Yatay Hizalama
Metin yatay olarak metin nesnesi içinde sola, ortaya veya sağa hizalanabilir.
Dikey Hizalama
Metin dikey olarak metin nesnesi içinde üste, ortaya veya alta hizalanabilir.
Resim Uzatma
Bu ayar, QlikView'ün ön plan resmini metin nesnesi alanına sığması için nasıl biçimlendirdiğini açıklar. Dört alternatif vardır.

Uzatma Yok
Bu seçenek seçilirse, resim uzatılmadan olduğu gibi gösterilir. Bu seçim, resmin bazı bölümlerinin görünmez olmasına veya metin nesnesinin yalnızca bir bölümünü doldurmasına neden olabilir.
Doldur
Bu seçenek seçilirse, resim en-boy oranı korunmadan metin nesnesine sığacak şekilde yayılır.
En-Boyu Koru
Bu seçenek seçilirse, resim en-boy oranı korunarak metin nesnesini dolduracak şekilde mümkün olduğu kadar yayılır. Bu, genellikle her iki yanda veya üst ve alt kısmında resim tarafından doldurulmayan alanlara neden olabilir.
En Boy Oranıyla Doldur
Bu seçenek seçilirse, resim en-boy oranı korunarak metin nesnesini dolduracak şekilde her iki yönde de yayılır. Bu, genellikle resmin bir yönde kırpılmasıyla sonuçlanır.

Metin Kenar Boşlukları
Bu ayar sayesinde, metin nesnesinin dış kenarlıklarıyla metnin kendisi arasında kenar boşluğu oluşturabilirsiniz. Kenar boşluğunun genişliği mm, cm, inç (", inch), piksel (px, pxl, pixel), punto (pt, pts, point) veya docunits (du, docunit) cinsinden tanımlanabilir.
Arka Plan Arka Plan grubunda, metin nesnesinin arka planını belirleyebilirsiniz. Geçerli ayarlar sağ taraftaki ön izleme bölmesinde yansıtılır.
Renk
Metnin renkli bir arka plan üzerinde görüntülenmesini istiyorsanız bu radyo düğmesini seçin. Renk, düğmeye tıklandığında açılan Renk Alanı diyalog penceresi aracılığıyla düz renk veya gradyan olarak tanımlanabilir.
Resim
Bir resmi arka plan olarak görüntülenmek istiyorsanız bu radyo düğmesini seçin. Geçerli resmi değiştirmek için, Değiştir düğmesine tıklayın. Metin alanına herhangi bir metin girilmezse, metin nesnesi sabit bir resmi düzen içinde sayfa nesnesi olarak görüntülemek için kullanılabilir. Desteklenen resim türleri, jpg, png, bmp, gif ve animasyonlu gif türlerini içerir.
Şeffaflık
Metin nesnesi arka planının şeffaflık derecesini ayarlar. %100 değerinde, arka plan tamamen şeffaf olur. Arka plan için renk veya resim kullanılıp kullanılmadığına bakılmaksızın şeffaflık uygulanır.
Resim Uzatma
Bu ayar, QlikView'ün arka plan resmini metin nesnesi alanına sığdırmak için nasıl biçimlendirdiğini açıklar. Farklı seçenekler hakkında daha fazla detay için, bkz. yukarıdaki Resim Uzatma bölümü.
Hizalama
Arka plan yatay veya dikey olarak hizalanabilir.
Alternatif Durum Listedeki kullanılabilir durumlardan birini seçin. Aşağıdaki Alternatif Durumlar her zaman için kullanılabilir durumdadır.
Devralındı
Sayfalar ve sayfa nesneleri QlikView geliştiricisi tarafından geçersiz kılınmadıkça, her zaman için devralındı durumundadır. Bu ayar, bir üst seviyede bulunan nesneden devralınır; devralındı öğesi seçiliyse, bir sayfadaki bir grafik, sayfayla aynı ayarları alır.
Varsayılan durum
Bu durum, çoğu QlikView kullanımının gerçekleştiği ve $ işaretiyle temsil edilen bir durumdur. QlikView belgesi her zaman için varsayılan durum konumundadır.
Nesne Kimliği

Bu, makro amaçlarına yönelik olarak kullanılır. Her sayfa nesnesine benzersiz bir kimlik atanır. Metin nesneleri için kimlik bilgisi TX01 ile başlar. Bağlı nesneler aynı nesne Kimliğini paylaşır. Bu Kimlik numarasını daha sonra düzenleyebilirsiniz.

Bkz. Dahili Makro Yorumlayıcısı

Yazdırma Ayarları...  Bu düğmeye basarak, kenar boşluklarının ve üstbilgi/altbilgi biçiminin tanımlanabileceği Yazdırma Ayarları diyalog penceresine erişirsiniz.

Eylemler

Eylemler sekmesinde, nesneye tıkladığınızda hangi eylemlerin gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtebilirsiniz. Sayfa, düğme nesnesi için Eylemler sayfasıyla aynıdır.

Ayrıca bkz:

 
 • Yazı TipiYazı Tipi StiliBoyut
 • Nesne Özellikleri: Yazı TipiNesnelere UygulaBelge Özellikleri: Yazı Tipi
 • Belge Özellikleri: Yazı Tipi
 • Kullanıcı Tercihleri: Yazı Tipi
 • RenkSabitHesaplanan
 • Bkz. Renk fonksiyonları

 • Kenarlıkları Kullan
 • BasitleştirilmişStil Oluşturma ModeliBelge Özellikleri: GenelGölge YoğunluğuKenarlık Genişliği
 • Yuvarlak Köşeler
 • Yuvarlak KöşelerYuvarlak KöşelerGelişmişStil Oluşturma ModuBelge Özellikleri: Genel
 • Katman
 • Katman
 • Tema Oluşturucu...
 • Tema Oluşturucu
 • Tema Uygula ...
 • Bkz. Düzen Temaları
 • Göster
 • Göster
 • Seçenekler
 • SeçeneklerBelge Özellikleri: DüzenSayfa Özellikleri: Güvenlik
 • Kaydırma Sürgüleri
 • Kaydırma Sürgüleri
 • Nesne Özellikleri
  Belge Özellikleri
 • Başlık
 • Etkin RenklerEtkin Olmayan Renkler
 • Renk AlanıArka Plan RengiMetin RengiArka Plan RengiRenk AlanıdüzgradyanMetin RengiSabitHesaplanan
 • Bkz. Renk fonksiyonları
 • NormalEn Küçük Duruma Getirilmiş
 • Başlık Hizalaması
 • Özel Simgeler

Yazı Tipi

 1. Birinci varsayılan yazı tipi (Liste Kutuları, Grafikler, vs) liste kutuları ve grafikler de dahil olmak üzere birçok nesne için kullanılır.
 2. İkinci varsayılan yazı tipi (Metin Nesneleri ve Düğmeleri) genellikle daha büyük yazı tipine ihtiyaç duyan düğmeler ve metin kutuları için kullanılır.
Kabartı Gölgesi Bu seçenek işaretlenirse, metne kabartı gölgesi eklenir.
Altını Çiz Bu seçenek işaretlenirse, metnin altı çizili olur.

Düzen

Gölge Yoğunluğu Gölge Yoğunluğu aşağı açılan menüsü, sayfa nesnelerini çevreleyen gölgenin yoğunluğunu ayarlamayı sağlar. Ayrıca Gölge Yok seçeneği de vardır.
Kenarlık Stili Aşağıdaki önceden tanımlanmış kenarlık türleri kullanılabilir:
Düz
Tek bir düz renkte kenarlık.
Basılı
Sayfa nesnesinin arka planda bastırıldığı izlenimini veren kenarlık.
Yükseltilmiş
Sayfa nesnesini arka plandan yükseltildiği izlenimini veren kenarlık.
Duvarlı
Sayfa nesnesinin etrafında duvar izlenimi veren kenarlık.
Kenarlık Genişliği Bu seçenek tüm kenarlık türleri için kullanılabilir durumdadır. Genişlik mm, cm, inç (", inch), piksel (px, pxl, pixel), punto (pt, pts, point) veya docunits (du, docunit) cinsinden tanımlanabilir.
Renk Tüm kenarlık türleri için renk paletinden uygun temel rengin seçilebileceği diyalog penceresini açmak için bu düğmeye tıklayın.
Gökkuşağı Tüm kenarlık türleri için gökkuşağı renkli kenarlık oluşturur. Gökkuşağı, sayfa nesnesinin üstünden seçilen temel renkle başlar.
Yuvarlak Köşeler Bu seçenek işaretlendiğinde, yuvarlak kenarlı şekiller için alternatifleri olası kılar.
Köşeler Buna karşılık onay kutusunun işaretlenmemiş kaldığı köşeler dikdörtgen olarak çizilir.
Kare Olma Durumu 2 ile 100 arasındaki bir değişken sayısıdır; burada 100 değeri mükemmel köşeli kenarlara sahip dikdörtgeni tanımlarken, 2 değeri mükemmel elipse (1:1 en boy oranlı daireye) karşılık gelir. 2 ile 5 arasındaki kare olma durumu, genellikle yuvarlak köşeler elde etmek için optimum değerdir.
Köşe Yarıçapı Bu ayar, sabit mesafedeki (Sabit) veya toplam dörtgenin yüzde birimindeki (Bağıntılı (%)) köşelerin yarıçapını belirler. Bu ayar, Kare Olma Durumu altında ayarlanmış temeldeki genel şekil tarafından etkilenen köşelerin kapsamını kontrol etmenizi sağlar. Mesafe mm, cm, inç (", inch), piksel (px, pxl, pixel), punto (pt, pts, point) veya docunits (du, docunit) cinsinden tanımlanabilir.
Alt Alt katman özelliğine sahip sayfa nesnesi, Normal ve Üst katmanlardaki sayfa nesnelerini asla belirsiz hale getiremez. Bu sayfa nesnesi yalnızca Alt katmanındaki diğer sayfa nesnelerinin üstüne yerleştirilebilir.
Normal Oluşturulduğunda, sayfa nesneleri Normal (orta) katmanda yer alır. Normal katmandaki sayfa nesnesi, Alt katmandaki sayfa nesneleri tarafından asla belirsiz hale getirilemez ve Üst katmandaki sayfa nesnelerini asla belirsiz hale getiremez.
Üst Üst katmandaki sayfa nesnesi, Normal ve Alt katmanlardaki sayfa nesneleri tarafından asla belirsiz hale getirilemez. Yalnızca Üst katmandaki diğer sayfa nesneleri bu sayfa nesnelerinin üzerine yerleştirilebilir.
Özel Üst, Normal ve Alt katmanlar, sırasıyla 1, 0 ve -1 olarak dahili olarak numaralandırılmış katmanlara karşılık gelir. Aslında, -128 ile 127 arasındaki tüm değerler kabul edilir. İstediğiniz değeri girmek için bu seçeneği belirleyin.
Her Zaman Sayfa nesnesi her zaman görüntülenir.
Koşul

Örneğin seçimlere vb. öğelere göre sürekli olarak değerlendirilen bir koşullu fonksiyona bağlı olarak sayfa nesnesi gösterilir veya gizlenir. Sayfa nesnesi yalnızca koşul TRUE değerini döndürdüğünde görünür olur.

Bkz. Koşullu fonksiyonlar

Note:

Belge için Yönetici ayrıcalıklarına sahip olan kullanıcılar, tüm gösterme koşullarını geçersiz kılmak için Tüm Sayfaları ve Sayfa Nesnelerini Göster seçeneğini kullanabilirler (Belge Özellikleri: Güvenlik. Bu fonksiyon, Ctrl+Shift+S tuşlarına basılarak değiştirilebilir.

Bkz. Belge Özellikleri: Güvenlik

Taşımaya/Boyutlandırmaya İzin Ver Bu seçeneğin seçimi kaldırılmışsa, sayfa nesnesi taşınamaz veya boyutlandırılamaz.
Kopyalamaya/Klon Oluşturmaya İzin Ver Bu seçeneğin seçimi kaldırılmışsa, sayfa nesnesinin kopyası oluşturulamaz.
Bilgiye İzin Ver

Bilgi fonksiyonu kullanımdayken, bir alan değerinin bununla ilişkilendirilmiş bilgi içerdiği her seferinde, pencere başlığında bir bilgi simgesi görüntülenir. Bilgi simgesinin başlıkta görüntülenmesini istemiyorsanız, bu seçeneğin işaretini kaldırabilirsiniz.

Bkz. Info

Veriye Göre Boyutlandır Normalde, seçimler tablonun boyutunun sayfa nesnesi için tahsis edilenden daha küçük olmasına neden olduğunda, QlikView'daki tüm tablo sayfa nesnelerinin etrafındaki kenarlıklar küçülür. Bu onay kutusunun seçimi kaldırıldığında, boyutun bu otomatik ayarlanması kapatılır ve fazlalık alanı boş bırakılır.
Kaydırma Konumunu Koru

Bu ayar etkin durumdayken, bir başka nesnede bir seçim yapıldığında, QlikView, tablo ve grafiklerin kaydırma konumunu bir kaydırma çubuğuyla korumaya çalışır. Aynı zamanda bu ayar Kullanıcı Tercihleri: Nesneler bölümünde etkinleştirilmelidir.

Belgeyi kapattığınızda kaydırma konumu korunmaz.

Kaydırma Düğmeleri Kaydırma düğmesi rengini ayarlar. Düğmeye tıklayarak bir renk seçin. Orta dereceli gri tonların kaydırma çubukları için çoğunlukla en iyi sonucu verdiğini unutmayın. Her iki renk de uygun düğmeye tıkladığınızda açılan Renk Alanı diyalog penceresi aracılığıyla düz renk veya gradyan olarak tanımlanabilir.
Kaydırma Arka Planı

Kaydırma çubuğu arka planı rengini ayarlar. Düğmeye tıklayarak bir renk seçin.

Kaydırma Çubuğu Genişliği Bu kontrol, kaydırma çubuğu sembollerinin hem genişliğini hem de göreceli boyutunu etkiler.
Kaydırma Stili

Kaydırma çubuk stilini ayarlar. Aşağı açılan kontrolden bir stil seçin. Klasik kaydırma çubuğu stili, QlikView 4/5 kaydırma sürgülerine karşılık gelir. Standart kaydırma çubuğu stili, daha modern bir görünüm sunar. Üçüncü stil olan Açık stili, daha ince ve daha açık çubuktur.

Kaydırma çubuğu stilinin görülebilmesi için Stil Oluşturma Modu Gelişmiş olarak ayarlanmalıdır. Bu ayarı bulmak için, Genel sekmesinden Ayarlar açılan menüsünü açıp Belge Özellikleri'ni seçin.

Uygula... Düzen sayfasında ayarlanmış özelliklerin uygulanacağı yeri ayarlayabileceğiniz Başlık ve Kenarlık Özellikleri diyalog penceresini açar.

Başlık

Başlığı Göster Bu seçenek işaretlendiğinde, sayfa nesnesinin en üst kısmına bir başlık çizilir. Liste kutuları ve diğer "kutu nesneleri" için seçenek varsayılan olarak açık olur; ancak düğmeler, metin nesneleri ve çizgi/ok nesneleri için açık olmaz.
Başlık Metni Metin kutusuna, sayfa nesnesinin başlığında gösterilecek bir başlık girebilirsiniz. Başlık yazı tipini değiştirmek için Yazı Tipi... düğmesini kullanın.
Metni Kaydır Bu seçenek işaretlenmişse, başlık iki veya daha fazla satırda görüntülenir.
Başlık Yüksekliği (Satırlar) Bu düzenleme kutusundaki başlık satırı sayısını ayarlayın.
X-kon Sayfa nesnesinin sol tarafının yatay konumunu, sayfanın sol kenarına göre ayarlar.
Y-kon Sayfa nesnesinin üst tarafının dikey konumunu, sayfanın üst kenarına göre ayarlar.
Genişlik QlikView sayfa nesnesinin genişliğini ayarlar.
Yükseklik QlikView sayfa nesnesinin yüksekliğini ayarlar.
Yatay Etiket yatay olarak şu yönlerde hizalanabilir: Başlık alanı içinde Sol, Orta veya Sağ.
Dikey Etiket dikey olarak şu yönlerde hizalanabilir: Başlık alanı içinde Üst, Orta veya Alt.
Note: Özel başlık simgelerini dikkatli kullanın. Çok fazla simge olması, kullanıcının kafasını karıştırabilir.
En Küçük Duruma Getirmeye İzin Ver Bu seçenek işaretlendiğinde, nesnenin en küçük duruma getirilebilir olması şartıyla, sayfa nesnesinin pencere başlığında bir en küçük duruma getir simgesi görüntülenir. Bu, ayrıca, nesnenin başlığına çift tıklanarak en küçük duruma getirilmesini mümkün kılar.
Otomatik Olarak En Küçük Duruma Getir Bu seçenek, En Küçük Duruma Getirmeye İzin Ver öğesi işaretlendiğinde kullanılabilir hale gelir. Aynı sayfa üzerindeki birkaç sayfa nesnesi için Otomatik Olarak En Küçük Duruma Getir öğesi işaretlendiğinde, biri hariç tümü istendiği zaman otomatik olarak en küçük duruma getirilir. Bu, örneğin, aynı sayfa alanında birkaç grafiğin dönüşümlü olarak görüntülenmesi için kullanışlıdır.
En Büyük Duruma Getirmeye İzin Ver Bu seçenek işaretlendiğinde, nesnenin en büyük duruma getirilebilir olması şartıyla, sayfa nesnesinin pencere başlığında bir en büyük duruma getir simgesi görüntülenir. Bu, ayrıca, nesnenin başlığına çift tıklanarak en büyük duruma getirilmesini mümkün kılar. En Küçük Duruma Getirmeye İzin Ver ve En Büyük Duruma Getirmeye İzin Ver öğelerinin her ikisi de işaretlendiğinde, çift tıklama işlemi nesnenin en küçük duruma getirilmesini etkiler.
Yardım Metni

Burada, açılan pencerede görüntülenecek yardım metnini girebilirsiniz. Yardım metni, bir hesaplanan formül olarak belirtilebilir. Bu seçenek, belge seviyesinde kullanılamaz. Uzun formüllerin daha kolay düzenlenmesi amacıyla İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için ... düğmesine tıklayın.

Bkz. Hesaplamalı formüller için ifade söz dizimi

Örneğin sayfa nesnesinin açıklamasını girin. Nesnenin pencere başlığına yardım simgesi eklenir. Fare imleci simgenin üzerinde olduğunda, metin açılan pencerede görüntülenir.