OpenUrlTimeout

Bu değişken, QlikView uygulamasının URL kaynaklarından (örneğin HTML sayfalarından) veri alırken uyması gereken zaman aşımını saniye cinsinden tanımlar. Atlandığı takdirde zaman aşımı yaklaşık 20 dakika olur.

Sözdizim:  

OpenUrlTimeout

Örnek:  

set OpenUrlTimeout=10;

Ayrıca bkz: