Upper - kod ve grafik fonksiyonu

Upper(), ifadedeki tüm metin karakterleri için giriş dizesindeki tüm karakterleri büyük harfe dönüştürür. Sayılar ve semboller yok sayılır.

Sözdizim:  

Upper(text)

Geri dönüş veri türü: dize