MinString - kod fonksiyonu

MaxString(), ifade içindeki dize değerlerini bulur ve bir group by cümlesi ile tanımlandığı şekilde, bir dizi kayıt üzerinde sıralanan ilk metin değerini döndürür.

Sözdizim:  

MinString ( expr )

Geri dönüş veri türü: dual

Bağımsız Değişkenler:  

Bağımsız Değişken Açıklama
expr Hesaplanacak verileri içeren ifade veya alan.

Sınırlamalar:  

Metin değeri bulunmuyorsa NULL döndürülür.

Örnekler ve sonuçlar:  

Örnek kodu belgenize ekleyin ve çalıştırın. Ardından, sonucu görmek için belgenizdeki bir sayfaya en azından sonuçlar sütununda listelenen alanları ekleyin.

Örnek Sonuç  

TeamData:

LOAD * inline [

SalesGroup|Team|Date|Amount

East|Gamma|01/05/2013|20000

East|Gamma|02/05/2013|20000

West|Zeta|01/06/2013|19000

East|Alpha|01/07/2013|25000

East|Delta|01/08/2013|14000

West|Epsilon|01/09/2013|17000

West|Eta|01/10/2013|14000

East|Beta|01/11/2013|20000

West|Theta|01/12/2013|23000

] (delimiter is '|');

 

Concat1:

LOAD SalesGroup,MinString(Team) as MinString1 Resident TeamData Group By SalesGroup;

SalesGroup

East

West

MinString1

Alpha

Epsilon

TeamData tablosunun önceki örnekteki gibi yüklendiği ve kod dosyanızda SET deyiminin bulunduğu varsayılırsa:
SET DateFormat='DD/MM/YYYY';':

LOAD SalesGroup,MinString(Date) as MinString2 Resident TeamData Group By SalesGroup;

SalesGroup

East

West

MinString2

01/05/2013

01062/2013