FDIST - kod ve grafik fonksiyonu

FDIST(), F olasılıklı dağılımı döndürür.

Sözdizim:  

FDIST(value, degrees_freedom1, degrees_freedom2)

Geri dönüş veri türü: sayı

Bağımsız Değişkenler:  

Bağımsız Değişken Açıklama
value Dağılımı değerlendirmek istediğiniz değer. Value negatif olmamalıdır.
degrees_freedom1 Pay serbestlik derecesinin sayısını belirten bir pozitif tamsayı.
degrees_freedom2 Payda serbestlik derecesinin sayısını belirten bir pozitif tamsayı.

Bu fonksiyon FINV fonksiyonuyla aşağıdaki şekilde ilişkilidir:
If prob = FDIST(value, df1, df2), then FINV(prob, df1, df2) = value

Sınırlamalar:  

Tüm bağımsız değişkenler sayısal olmalıdır, aksi takdirde NULL döndürülür.