inputsum

inputsum(), grafik boyutları üzerinde yinelenen inputfield toplamını döndürür. inputfield, kodda uygun şekilde giriş alanı olarak belirtilmiş bir alanın alan adı olmalıdır.

Sözdizim:  

inputsum(inputfield [, distribution_mode][set_expression])

Bu toplama işlevi bir tablo grafiğinde ifade olarak kullanıldığında, toplanmış toplam etkileşimli olarak düzenlenebilir. İmleci ifade hücresinin üzerine getirdiğinizde, bir giriş simgesi görürsünüz. Simgeye tıklandığında, hücre giriş düzenleme moduna ayarlanır. Giriş düzenleme modunda kalırken hücreler arasında hareket etmek için yukarı/aşağı ok tuşları kullanılabilir. Toplanmış toplamdaki değişiklik, seçilen distribution_mode kullanılarak temel alan değerlerine dağıtılır. Her yeni değer girildiğinde QlikView belgesinin tamamı otomatik olarak yeniden hesaplanır.

distribution_mode parametresi şu değerlere sahip olabilir:

Parametre Açıklama
'+' Varsayılan mod. Değişikliğin eşit parçaları tüm temel değerlere dağıtılır.
'*' Değişiklik, temel değerlere orantılı olarak (mevcut değerlere) dağıtılır.
'=' Girilen değer tüm temel değerlere verilir.
'/'

Değer, önceki dağılım göz önüne alınmadan ancak önceki toplam korunarak, temel değerler arasında eşit olarak bölünür.

Önceki tabloda yer alan distribution_mode değerleri şu değiştiricilerle değiştirilebilir:

Değiştirici Açıklama
T Örn. '+T'. Girilen değişikliğin, giriş alanındaki diğer seçilen değerler üzerinden dengelenmesine neden olur (genel toplam dokunulmamış olarak kalır).
A Örn. '+A'. Girilen değişikliğin, tüm diğer değerler üzerinden dengelenmesine neden olur (genel toplam dokunulmamış olarak kalır).

Örnekler:  

inputsum (Budget )

inputsum (Budget, '+' )

inputsum (Budget, '*' )

inputsum (Budget, '=' )

inputsum (Budget, '/' )

inputsum (Budget, '+T' )

inputsum (Budget, '+A' )

 

Ayrıca bkz: