QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

Karakter kümesi

Karakter kümesi, dosyada kullanılan karakter kümesini tanımlayan, LOAD deyimine yönelik bir dosya tanımlayıcısıdır.

Sözdizim:  

utf8 | unicode | ansi | oem | mac | codepage is

Bağımsız Değişkenler:  

Bağımsız Değişken Açıklama
utf8 UTF-8 karakter kümesi
unicode Unicode karakter kümesi

ansi

Windows, kod sayfası 1252
oem

DOS, OS/2, AS400 ve diğerleri

mac Kod sayfası 10000
codepage is

codepage belirticisi ile herhangi bir Windows kod sayfasını N olarak kullanmak mümkündür.

Sınırlamalar:  

oem karakter kümesinden dönüşüm MacOS için uygulanmaz. Hiçbir şey belirtilmezse, Windows altında kod sayfası 1252 varsayılır.

Örnek:  

LOAD * from a.txt (utf8, txt, delimiter is ',' , embedded labels)

LOAD * from a.txt (unicode, txt, delimiter is ',' , embedded labels)

LOAD * from a.txt (codepage is 10000, txt, delimiter is ',' , no labels)

Ayrıca bkz: