Set

set deyimi kod değişkenlerini tanımlamak için kullanılır. Bunlar dizelerin, yolların, sürücülerin ve benzeri öğelerin yerini alması için kullanılabilir.

Sözdizim:  

Set variablename=string

Örnek 1:  

Set FileToUse=Data1.csv;

Örnek 2:  

Set Constant="My string";

Örnek 3:  

Set BudgetYear=2012;

Ayrıca bkz: