NullAsNull

NullAsNull deyimi, NULL değerlerin NullAsValue deyimi tarafından daha önce ayarlanmış dize değerlerine dönüştürülmesi işlemini kapatır.

Sözdizim:  

NullAsNull *fieldlist

 

NullAsValue deyimi bir anahtar olarak çalışır ve NullAsValue veya NullAsNull deyimi kullanılarak kod içinde birden fazla kez açılabilir ve kapatılabilir.

Bağımsız Değişkenler:  

Bağımsız Değişken Açıklama
*fieldlist NullAsNull deyiminin açılması gereken alanların virgülle ayrılmış listesi. Alan listesi olarak * kullanılması tüm alanlara işaret eder. Alan adlarında * ve ? joker karakterlerine izin verilir. Joker karakterler kullanıldığında alan adlarının tırnak içine alınması gerekebilir.

Örnek:  

NullAsNull A,B;

LOAD A,B from x.csv;

Ayrıca bkz: