QlikWorld 2020 Global Konferans. Verilerinizden en iyi şekilde nasıl yararlanacağınızı keşfetmek için bize katılın. Fırsatı kaçırmayın. Şimdi kaydolun ve indirimden yararlanın.

Concatenate

Birleştirilmesi gerek iki tablo farklı alan kümelerine sahipse, bu iki tablonun birleştirilmesi yine de Concatenate önekiyle zorlanabilir. Bu deyim, var olan bir adlandırılmış tabloyla ya da daha önce oluşturulmuş son mantıksal tabloyla birleştirmeyi zorlar. İki tablo da aynı alan adlarına sahipse otomatik birleşim olur.

Sözdizim:  

Concatenate[ (tablename ) ] ( loadstatement | selectstatement )

 

Birleştirme deyimi prensipte SQL UNION deyimiyle aynıdır, ancak iki fark vardır:

  • Concatenate öneki, tabloların birebir aynı alan adlarına sahip olup olmamasına bakılmaksızın kullanılabilir.
  • Concatenate önekiyle birebir aynı olan kayıtlar çıkarılmaz.

Bağımsız Değişkenler:  

Bağımsız Değişken Açıklama
tablename Var olan tablonun adı.

Örnek 1:  

LOAD * From file2.csv;

Concatenate SELECT * From table3;

Örnek 2:  

tab1:

LOAD * From file1.csv;

tab2:

LOAD * From file2.csv;

.. .. ..

Concatenate (tab1) LOAD * From file3.csv;