QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

Semantic

Kayıtlar arasında ilişki içeren tablolar bir semantic önekiyle yüklenebilir. Bu örneğin, bir kaydın bir diğerine işaret ettiği (üst öğe, aittir veya öncel gibi), bir tablo içindeki kendi kendine başvurular olabilir.

Sözdizim:  

Semantic( loadstatement | selectstatement)

 

Anlamsal yükleme, verilerde gezinti için kullanılmak üzere liste kutularında görüntülenebilen anlamsal alanları oluşturur.

semantic deyimi aracılığıyla yüklenen tablolar birleştirilemez.

Örnek:  

Semantic LOAD * from abc.csv;

Semantic SELECT Object1, Relation, Object2, InverseRelation from table1;

Ayrıca bkz: