QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

NoConcatenate

NoConcatenate öneki, aksi takdirde otomatik olarak birleştirilecek olan, birbiriyle alan kümelere sahip yüklenmiş iki tablonun iki ayrı dahili tablo olarak işlenmesini zorlar.

Sözdizim:  

NoConcatenate( loadstatement | selectstatement ) 

Örnek:  

LOAD A,B from file1.csv;

NoConcatenate LOAD A,B from file2.csv;