QlikWorld 2020 Global Konferans. Verilerinizden en iyi şekilde nasıl yararlanacağınızı keşfetmek için bize katılın. Fırsatı kaçırmayın. Şimdi kaydolun ve indirimden yararlanın.

Add

add öneki, kod içindeki herhangi bir LOAD, SELECT veya map...using deyimine eklenebilir. Yalnızca kısmi yeniden yüklemeler ile ilgilidir.

Sözdizim:  

Add [only] (loadstatement | selectstatement | mapstatement)

 

Kısmi yeniden yükleme sırasında, tablo adı (tablonun var olması şartıyla) add LOAD/add SELECT deyimiyle oluşturulan QlikView tablosu add LOAD/add SELECT deyiminin sonucuyla birlikte sona eklenir. Çoğaltma için denetim gerçekleştirilmez. Bu yüzden, add öneki kullanan bir deyim, normalde, çoğaltmaları koruyan bir distinct niteleyicisi veya bir where cümlesi içerir. map...using deyimi, eşlemenin kısmi kod yürütmesi sırasında da gerçekleştirilmesine neden olur.

Bağımsız Değişkenler:  

Bağımsız Değişken Açıklama
only Deyimin normal (kısmi olmayan) yeniden yüklemeler sırasında göz ardı edilmesi gerektiğini belirten isteğe bağlı bir niteleyicidir.