Exit script

Kontrol ifadesi kod yürütmeyi durdurur. Kodda herhangi bir yere eklenebilir.

Sözdizim:  

Exit Script [ (when | unless) condition ]

 

exit script deyimi bir kontrol ifadesi olduğundan ve bu nedenle noktalı virgül veya satır sonu ile bittiğinden, satır sınırını geçmemelidir.

Bağımsız Değişkenler:  

Bağımsız Değişken Açıklama
condition True veya False olarak değerlendirilen bir mantıksal ifade.
when / unless Bir exit script deyimi, when veya unless cümlesinin isteğe bağlı kullanımıyla koşullu hale getirilebilir.

Örnekler:  

//Exit script

Exit Script;

 

//Exit script when a condition is fulfilled

Exit Script when a=1

Ayrıca bkz: