QvdFieldName - kod fonksiyonu

Bu kod fonksiyonu, bir QVD dosyasında mevcut olması halinde fieldno alan numarasının adını döndürür (aksi takdirde NULL).

Sözdizim:  

QvdFieldName(filename , fieldno)

Bağımsız Değişkenler:

Bağımsız Değişken Açıklama
filename

Bir QVD dosyasının adı (gerekirse, dosya yoluyla birlikte).

  • mutlak

    Örnek: c:\data\

  • QlikView belge yoluna göreceli.

    Örnek: data\

  • İnternet veya intranet üzerinde bulunan bir konuma işaret eden URL adresi (HTTP veya FTP).

    Örnek: http://www.qlik.com

fieldno QVD dosyasında bulunan tablonun içindeki alanın numarasıdır (1'de başlar).

Örnekler:  

QvdFieldName ('MyFile.qvd', 3)

QvdFieldName ('C:\MyDir\MyFile.qvd', 5)