FileTime - kod fonksiyonu

FileTime fonksiyonu, filename dosyasının son değişikliğinin tarihi ve saati için bir zaman damgası döndürür. Bir filename belirtilmezse, fonksiyon geçerli anda okunan tablo dosyasına başvurur.

Sözdizim:  

FileTime([ filename ])

Bağımsız Değişkenler:  

Bağımsız Değişken Açıklama
filename

Bir dosyanın adı (gerekirse, dosya yoluyla birlikte).

  • mutlak

    Örnek: c:\data\

  • QlikView belge yoluna göreceli.

    Örnek: data\

  • İnternet veya intranet üzerinde bulunan bir konuma işaret eden URL adresi (HTTP veya FTP).

    Örnek: http://www.qlik.com