FilePath - kod fonksiyonu

FilePath fonksiyonu, geçerli anda okunan tablo dosyasının tam yolunu içeren bir dize döndürür.

Sözdizim:  

FilePath()