addyears - kod ve grafik fonksiyonu

Fonksiyon, startdate değerinden n yıl sonra olan tarihi veya n negatif ise, startdate değerinden n yıl önce olan tarihi döndürür.

Sözdizim:  

AddYears(startdate, n)

Dönüş veri türü: ikili

Bağımsız Değişkenler:  

Bağımsız Değişken Açıklama
startdate

Bir zaman damgası olarak başlangıç tarihi; örneğin '2012-10-12'.

n Pozitif veya negatif tamsayı olarak yıl sayısı.