Yeni Değişken

Yeni Değişken diyalog penceresini açmak için şu öğelere tıklayabilirsiniz: Yeni Değişken öğesi (Giriş Kutusu Özellikleri: Genel altında) veya Yeni... öğesi (Belge Özellikleri: Değişkenler öğesinden erişilir. Değişken Adı altında, yeni değişken için bir ad girebilirsiniz.

Ayrıca bkz: