Belge Özellikleri: Sunucu

Bu sekmede, QlikView Server üzerinde çalıştırıldığında belge davranışlarının belirli yönlerini tanımlayın.

Belge Sunucuda Güncelleştirildiğinde Modu Yenile

Bu ayarlar, QlikView Server üzerindeki güncelleştirilmiş bir belgenin nasıl yönetileceğini tanımlar.

İstemci yenilemeyi başlatır. Eski veriler sunucuda tutulmuyorsa veya istemci çok eskiyse, oturum bağlantısı kesilir. Sunucunun istemcide verilerin yenilenmesini otomatik olarak asla başlatmaması gerekiyorsa, bu seçeneği işaretleyin. Belgenin yeni sürümü sunucuda kullanılabilir hale geldiğinde, aşağıdaki İstemci Yenileme Başlatma Modu altında ayarlanan tercihlere göre istemciye yenileme önerilir. QlikView Server kontrol panelinde sunucu için Bellekte belgenin yalnızca bir kopyasına izin ver ayarının etkinleştirilmiş olması nedeniyle bu mümkün olmazsa, oturum sona erdirilir.
İstemci yenilemeyi başlatır. Eski veriler sunucuda tutulmuyorsa veya istemci çok eskiyse, yenileme işlemi otomatik olarak yapılır. İstemcinin mümkün olduğunda istemcide veri yenilemesini başlatmasına izin verilmesi ancak sunucunun gerekirse yenilemeyi otomatik olarak başlatmasına izin vermesi tercih edilirse, bu seçeneği seçin. Belgenin yeni sürümü sunucuda kullanılabilir hale geldiğinde, aşağıdaki İstemci Yenileme Başlatma Modu altında ayarlanan tercihlere göre istemciye yenileme önerilir. QlikView Server kontrol panelinde sunucu için Bellekte belgenin yalnızca bir kopyasına izin ver ayarının etkinleştirilmiş olması nedeniyle bu mümkün olmazsa, sunucu tarafından otomatik olarak yenileme yapılır.
Sunucu, istemci eylemi olmadan, yenilemeyi otomatik olarak gerçekleştirir Sunucunun istemcide veri yenilemesini otomatik olarak başlatmasına her zaman için izin vermeyi tercih ederseniz, bu seçeneği belirleyin. Belgenin yeni sürümü sunucuda kullanılabilir duruma geldiğinde, istemcideki veri yenilenir.

İstemci Yenileme Başlatma Modu

Bu ayar, istemciye sunucudaki yeni verilerin kullanılabilirliğinin bildirilmesinin ve yenileme başlatmasının yollarını tanımlar. Bu ayar yalnızca Belge Sunucuda Güncelleştirildiğinde Modu Yenile (yukarıya bakınız) içinde istemcinin başlattığı yenileme seçildiğinde geçerlidir.

Araç çubuğu düğmesiyle belirt Yeni verilerin kullanılabilirliği, araç çubuğundaki Yenile düğmesinin yeşil renge dönüşmesiyle ve etkin hale gelmesiyle (ve karşılık gelen Dosya menüsü komutunun etkin hale gelmesiyle) belirtilir. Kullanıcı bir görselleştirmeyle etkileşime girmedikçe yeni verilerin kullanılabilirliği belirtilmez. Yenileme, kullanıcının tercih ettiği zamanda araç çubuğu düğmesine tıklamasıyla veya Dosya menüsü Yenile komutu aracılığıyla gerçekleştirilir.
Diyalog penceresiyle yükselt Araç çubuğundaki Yenile düğmesinin yeşil renge dönüşmesinin yanı sıra, yeni verilerin kullanılabilirliği bir diyalog penceresinin açılmasıyla gösterilir. Kullanıcı bir görselleştirmeyle etkileşime girmedikçe yeni verilerin kullanılabilirliği belirtilmez. Diyalog penceresinde, kullanıcı hemen yenilemeyi veya beklemeyi tercih edebilir; kullanıcı beklemeyi tercih ederse, yenileme daha sonra kullanıcının tercih ettiği zamanda araç çubuğu düğmesine tıklamasıyla veya Dosya menüsü Yenile komutu aracılığıyla gerçekleştirilir.
Sadece yap, ancak kullanıcıya bunun olduğunu bildir Sunucu yeni verilerin kullanılabilir olduğunu belirtir belirtmez yenileme başlatılır. Yenilemenin gerçekleşmekte olduğunu belirten diyalog penceresi görüntülenir.
Sadece yap Sunucu yeni verilerin kullanılabilir olduğunu belirtir belirtmez yenileme başlatılır. Yenilemenin gerçekleşmekte olduğunu belirten diyalog penceresi görüntülenmez. Kullanıcı, sunucu ayarlarına ve belgenin boyutuna bağlı olarak saniyeden kısa bir süreden dakikalara kadar uzayabilen bir zaman için belge "donması" yaşar.

Sunucu Nesneleri

Bu gruptaki ayarlar, belgeyi QlikView Server üzerinde çalıştırırken istemcilerin belirli yapıları oluşturmasını veya paylaşmasını devre dışı bırakmayı mümkün kılar. Lütfen unutmayın: QlikView Server kontrol panelinde Sunucu İşbirliğine İzin Ver ayarı devre dışı bırakılarak sunucudaki tüm belgeler için iş birliği nesnelerinin tüm türleri devre dışı bırakılabilir. Bu ayar, aşağıdaki ayarları geçersiz kılar.

Sunucu Seçim İmlerine İzin Ver Uzak istemcilerin QlikView Server'da bu belgeyle seçim imleri oluşturmasına ve paylaşmasına izin verilecekse, bu onay kutusu etkinleştirilmelidir. Ayrıca Sunucu Nesnelerine İzin Ver seçeneği de etkinleştirilmelidir.
Sunucu Nesnelerine İzin Ver Uzak istemcilerin QlikView Server'da bu belgeyle sayfa nesneleri oluşturmasına ve paylaşmasına izin verilecekse, bu onay kutusu etkinleştirilmelidir.
Sunucu Raporlarına İzin Ver Uzak istemcilerin QlikView Server'da bu belgeyle raporlar oluşturmasına ve paylaşmasına izin verilecekse, bu onay kutusu etkinleştirilmelidir.

OEM Ürün Kimliği

Bu gruptaki ayarlar, belgeye OEM Ürün Kimliği eklenmesini mümkün kılar. OEM Ürün Kimliği yalnızca OEM müşterilerinin belgeyi açmasını sağlamaya yardımcı olur. Bu seçenek yalnızca bir OEM İş Ortağı Lisansı'yla birlikte kullanılabilir.

Bkz. OEM Ürün Kimliği Ekle

OEM Ürün Kimliği Aşağı açılır listeden OEM Ürün Kimliği'ni seçin.

QlikView Server Zaman Aşımları

Belge bir QlikView Server'da yayınlanırsa, güvenlik nedeniyle maksimum oturum süresini ayarlamak ve sunucunun etkin olmayan veya çok uzun olan oturumları sonlandırmasını sağlamak iyi bir fikir olabilir. Bu sayfanın altındaki ayarlar, bunun belge seviyesinde ayarlanmasına izin verir. Böylece, hassas verilere sahip olan belgeler için diğer belgelere oranla daha sıkı kısıtlamalara sahip olmak mümkündür.

Buna karşılık gelen ayarlar aynı zamanda sunucu tarafında da bulunur ve yayınlanan tüm belgeler için geçerlidir. İki ayardan hangisi daha fazla kısıtlayıcıysa, o ayar kullanılır.

Maksimum Etkin Olmayan Oturum Süresi (saniye) Bu onay kutusu etkin olmayan oturum zaman aşımını etkinleştirir; yani Server kullanıcının belirli bir süre içinde girmediği oturumu sonlandırır. Etkin olmayan oturum zaman aşımının uzunluğu saniye olarak ayarlanır.
Maksimum Toplam Oturum Süresi (saniye) Bu onay kutusu toplam oturum zaman aşımını etkinleştirir; yani Server kullanıcının girip girmediğine bakmaksızın, belirli bir sürenin ardından oturumu sonlandırır. Toplam oturum zaman aşımının uzunluğu saniye olarak ayarlanır.
Sunucudan Belge Güncelleştirmeyi Etkinleştir Sunucunun otomatik belge yenilemesine izin vermesi gerekiyorsa bu onay kutusunu işaretleyin.
Dinamik Veri Güncelleştirmeyi Etkinleştir Sunucunun belgede dinamik güncelleştirmelere izin vermesi gerekiyorsa bu onay kutusunu işaretleyin.
Bölüm Erişimine Dayalı Olarak AccessPoint Belge Listesine Filtre Uygula

Bu seçenek etkinleştirildiğinde, kullanıcılar yalnızca AccessPoint'teki belge listesinde yer alan belgeleri görür ve, Sunucuda Aç içinde, diğer erişim haklarına ilave olarak bölüm erişimine dayalı olarak erişime sahip olur. Bölüm erişimindeki NTNAME sütununda mevcut olan bu isimlerin qvw dosyasında düz metin olarak kaydedildiğini, ancak parolaların kaydedilmediğini unutmayın.

Note: Bu seçenek etkinleştirildiğinde bile, AccessPoint bazı durumlarda Bölüm Erişimi'ne dayalı olarak kullanıcının erişimine sahip olmadığı belgeleri listeleyebilir. Bunun nedeni Bölüm Erişimi özelliğinin çalışma biçimidir. Kullanıcı bu belgeleri yalnızca görebilir; ancak açamaz.