QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

Sterr - grafik fonksiyonu

Sterr(), grafik boyutları üzerinde yinelenen ifadede toplanmış değer dizisi için ortalamanın standart hatası değerini (stdev/sqrt(n)) bulur.

Sözdizim:  

Sterr([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld{, fld}>]] expr)

Geri dönüş veri türü: sayısal

Bağımsız Değişkenler:  

Bağımsız Değişken Açıklama
expr Hesaplanacak verileri içeren ifade veya alan.
SetExpression Toplama işlevi, varsayılan olarak, seçim tarafından tanımlanmış olası kayıtlar kümesi üzerinden toplanır. Bir set analizi ifadesi ile alternatif bir kayıt kümesi tanımlanabilir.
DISTINCT Fonksiyon bağımsız değişkenlerinden önce DISTINCT sözcüğü varsa fonksiyon bağımsız değişkenlerinin değerlendirilmesinden kaynaklanan çoğaltmalar göz ardı edilir.
TOTAL

TOTAL sözcüğü fonksiyon bağımsız değişkenlerinden önce gelirse, hesaplama sadece geçerli boyutsal değere ait olanlar için değil de, geçerli seçimlerde verilen tüm olası değerler üzerinden yapılır; yani grafik boyutlarını göz ardı eder.

TOTAL niteleyicisinin ardından açılı ayraçlar içindeki bir veya daha fazla alan adından oluşan bir liste gelebilir <fld>. Bu alan adları grafik boyut değişkenlerinin bir alt kümesi olmalıdır.

Bkz. Toplama kapsamını tanımlama

Sınırlamalar:  

Bu iç toplamlar TOTAL niteleyicisini içermedikçe, ifade toplama işlevleri içermemelidir. Daha ileri seviyede iç içe geçen toplamalar için, gelişmiş Aggr toplama işlevini hesaplanan boyutlar ile kombinasyon halinde kullanın.

Metin değerleri, NULL değerler ve eksik değerler göz ardı edilir.

Örnekler ve sonuçlar:  

Örnek kodu uygulamanıza ekleyin ve çalıştırın. Ardından boyut olarak Type ve hesaplama olarak Sterr(Value) ile düz tablo oluşturun.

Tablonun özelliklerinde Totals etkinleştirilmelidir.

Örnek Sonuç

Sterr(Value)

Table1:

crosstable LOAD recno() as ID, * inline [

Observation|Comparison

35|2

40|27

12|38

15|31

21|1

14|19

46|1

10|34

28|3

48|1

16|2

30|3

32|2

48|1

31|2

22|1

12|3

39|29

19|37

25|2 ] (delimiter is '|');

Sterr(Value) hesaplamasının sonuçları:

  • Total 2.4468583
  • Comparison 3.2674431
  • Observation 2.7968733