Kayıt arası fonksiyonları

Kayıt arası fonksiyonları şu durumlarda kullanılır:

  • Geçerli kaydın değerlendirilmesi için verilerin daha önceden yüklenmiş kayıtlarından bir değere ihtiyaç duyulduğu durumlarda, kod dosyasında.
  • Bir grafiğin veri kümesinden bir başka değere ihtiyaç duyulduğu durumlarda, grafik ifadesinde.
Note: Grafiğin ifadelerinden herhangi birinde grafik kayıt arası fonksiyonları kullanıldığında, grafiklerdeki y-değerleri üzerinde sıralamaya veya düz tablolardaki ifade sütunlarına göre sıralamaya izin verilmez. Bu nedenle, söz konusu sıralama alternatifleri otomatik olarak devre dışı bırakılır.

Bu fonksiyonlar kullanıldığında, sıfır değerlerinin gösterilmemesi otomatik olarak devre dışı bırakılır.

Her bir fonksiyonun kısa açıklamasını ve söz dizimini görmek için her bir fonksiyonun açılan menüsünü kullanın. Daha ayrıntılı bilgiler için söz dizimi açıklamasında fonksiyon adına tıklayın.

Satır fonksiyonları

Bu fonksiyonlar yalnızca grafik ifadelerinde kullanılabilir.

Sütun fonksiyonları

Bu fonksiyonlar yalnızca grafik ifadelerinde kullanılabilir.

Alan fonksiyonları

Pivot Tablo fonksiyonları

Bu fonksiyonlar yalnızca grafik ifadelerinde kullanılabilir.

Kod dosyasında kayıt arası fonksiyonları