Round - kod ve grafik fonksiyonu

Round(), x değerini en yakın step [+ offset] çarpanına yukarı veya aşağı yuvarlamanın sonucunu döndürür. offset için varsayılan değer 0'dir. step için varsayılan değer 1'dir.

x bir aralığın tam ortasındaysa, yukarı yuvarlanır.

Sözdizim:  

Round(x[, step[, offset]])

Geri dönüş veri türü: sayısal

Note: Kayan nokta sayısını yuvarlıyorsanız, hatalı sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Bu çoğunlukla önemli olmayan yuvarlama hataları, kayan nokta sayılarının sınırlı sayıda ikili basamakla ifade edilmesinden kaynaklanmaktadır. Bunun sonucunda, QlikView zaten yuvarlanmış bir sayıyı hesaplar. Doğru yuvarlama yapmak önemliyse, bunun çözümü sayıları çarparak tamsayılara dönüştürmektir.

Örnekler ve sonuçlar:  

Örnekler Sonuçlar

Round( 3.8 )

4 döndürür

Round( 3.8, 4 )

4 döndürür

Round( 2.5 )

3 döndürür. 2,5 sayısı varsayılan adım aralığının tam yarısında olduğundan yukarı yuvarlanır.

Round( 2, 4 )

4 döndürür. 2 sayısı 4'ün adım aralığının tam yarısında olduğundan yukarı yuvarlanır.

Round( 2, 6 )

0 döndürür. 2 sayısı 6'nın adım aralığının yarısından küçük olduğundan aşağı yuvarlanır.

Round( 3.88 , 0.1 )

3,9 döndürür

Round( 3.88 , 5 )

5 döndürür

Round( 1.1 , 1 , 0.5 )

1,5 döndürür