- kod ve grafik fonksiyonu

Mod(), tamsayı bölme işleminin negatif olmayan kalanını döndüren bir modulo fonksiyonudur. İlk bağımsız değişken bölünen ve ikinci bağımsız değişken bölendir. Her iki bağımsız değişken de tamsayı değerleri olmalıdır.

Sözdizim:  

Mod(integer_number1, integer_number2)

Geri dönüş veri türü: tamsayı

Sınırlamalar:  

integer_number2, 0'dan büyük olmalıdır.

Örnekler ve sonuçlar:  

Örnekler Sonuçlar

Mod( 7,2 )

1 döndürür

Mod( 7.5,2 )

NULL döndürür

0 döndürür

Mod( -4,3 )

2 döndürür

Mod( 4,-3 )

NULL döndürür

NULL döndürür