- kod ve grafik fonksiyonu

fmod(), birinci bağımsız değişkenin (bölünen) ikinci bağımsız değişkene (bölen) bölümünde kalanı döndüren bir modulo fonksiyonudur. Sonuç bir gerçek sayıdır. Her iki bağımsız değişken de gerçek sayı olarak yorumlanır; yani tamsayı olmaları gerekmez.

Sözdizim:  

fmod(a, b)

Geri dönüş veri türü: sayısal

Örnekler ve sonuçlar:  

Örnekler Sonuçlar

fmod( 7,2 )

1 döndürür

fmod( 7.5,2 )

1,5 döndürür

fmod( 9,3 )

0 döndürür

fmod( -4,3 )

-1 döndürür

fmod( 4,-3 )

1 döndürür

fmod( -4,-3 )

-1 döndürür