Combin - kod ve grafik fonksiyonu

Combin(), bir p öğeleri kümesinden seçilebilecek q öğelerinin birleşimlerinin sayısını döndürür. Formül temsili şöyledir: Combin(p,q) = p! / q!(p-q)! Öğelerin seçilme sırası önemli değildir.

Sözdizim:  

Combin(p, q)

Geri dönüş veri türü: tamsayı

Sınırlamalar:  

Tamsayı olmayan bağımsız değişkenler kırpılır.

Örnekler ve sonuçlar:  

Örnekler Sonuçlar

Toplam 35 piyango sayısından kaç 7 sayı birleşimi seçilebilir?

Combin( 35,7 )

6.724.520 döndürür