QlikWorld 2020 Global Konferans. Verilerinizden en iyi şekilde nasıl yararlanacağınızı keşfetmek için bize katılın. Fırsatı kaçırmayın. Şimdi kaydolun ve indirimden yararlanın.

NPV - grafik fonksiyonu

NPV(), grafik boyutları üzerinde yinelenen, value içindeki sayıların temsil ettiği bir dizi gelecek ödeme (negatif değerler) ve gelirlere ve dönem başına discount_rate değerine dayalı olarak bir yatırımın toplam net bugünkü değerini döndürür. Ödemelerin ve gelirlerin her bir dönemin sonunda meydana geldiği varsayılır.

Sözdizim:  

NPV([TOTAL [<fld {,fld}>]] discount_rate, value)

Geri dönüş veri türü: sayısal. Sonuç, para için varsayılan sayı biçimine sahiptir.

Bağımsız Değişkenler:  

Bağımsız Değişken Açıklama
discount_rate discount_rate, dönem boyunca iskonto oranıdır.
value Hesaplanacak verileri içeren ifade veya alan.
TOTAL

TOTAL sözcüğü fonksiyon bağımsız değişkenlerinden önce gelirse, hesaplama sadece geçerli boyutsal değere ait olanlar için değil de, geçerli seçimlerde verilen tüm olası değerler üzerinden yapılır; yani grafik boyutlarını göz ardı eder.

TOTAL niteleyicisinin ardından açılı ayraçlar içindeki bir veya daha fazla alan adından oluşan bir liste gelebilir <fld>. Bu alan adları grafik boyut değişkenlerinin bir alt kümesi olmalıdır.

Bkz. Toplama kapsamını tanımlama

TOTAL niteleyicisinin ardından açılı ayraçlar içindeki bir veya daha fazla alan adından oluşan bir liste gelebilir. Bu alan adları grafik boyut değişkenlerinin bir alt kümesi olmalıdır. Bu durumda, hesaplama listelenenler dışındaki tüm grafik boyut değişkenlerini göz ardı ederek yapılır; yani listelenen boyut alanlarındaki alan değerlerinin her bir kombinasyonu için bir değer döndürülür. Ayrıca, geçerli anda grafikte bir boyut olmayan alanlar da listeye dahil edilebilir. Bu, boyut alanlarının sabit olmadığı grup boyutları durumunda kullanışlı olabilir. Gruptaki tüm değişkenlerin listelenmesi, detaya inme seviye değişikliği olduğunda fonksiyonun çalışmasına neden olur.

Sınırlamalar:  

Bu iç toplamlar TOTAL niteleyicisini içermedikçe, discount_rate ve value öğeleri toplama işlevleri içermemelidir. Daha ileri seviyede iç içe geçen toplamalar için, gelişmiş Aggr toplama işlevini hesaplanan boyutlar ile kombinasyon halinde kullanın.

Metin değerleri, NULL değerler ve eksik değerler göz ardı edilir.

Örnekler ve sonuçlar:  

Örnek Sonuç
NPV(Discount, Payments) -$540,12

Örnekte kullanılan veriler:

Cashflow:

LOAD 2013 as Year, * inline [

Date|Discount|Payments

2013-01-01|0.1|-10000

2013-03-01|0.1|3000

2013-10-30|0.1|4200

2014-02-01|0.2|6800

] (delimiter is '|');