Liste Kutusu - AJAX/Webview

Bu, ekrandaki en temel nesnedir. Belirli bir alanın tüm olası değerlerinin listesini içerir. Liste kutusunda genellikle seçim yapar ve mantıksal bağlantılar ile etkilere göz atarsınız.

Liste kutusu ayrıca bir döngüsel veya detaya inme grubu da içerebilir. Detaya inme grubu kullanılırsa, liste kutusunda tek bir değerin seçilmesi, liste kutusunun detaya inmesine ve gruptaki bir sonraki temel alana geçiş yapmasına neden olur. Detaydan geri çıkma, liste kutusu başlığındaki detaydan çık simgesine tıklanarak gerçekleştirilir.

Liste kutusuna döngüsel grup atanırsa, liste kutusu başlığında görüntülenen döngü simgesine tıklanarak gruptaki bir sonraki alanın gösterilmesi sağlanabilir. Ayrıca, liste kutusu nesne menüsündeki Döngü-> seçeneği kullanılarak gruptaki herhangi bir alana da doğrudan gidilebilir.

Liste Kutusu: Nesne Menüsü

Bir sayfa nesnesine sağ tıklanarak veya nesne başlığındaki (gösteriliyorsa) simgesine tıklanarak, nesne menüsü bir bağlam menüsü olarak açılabilir.

Menüdeki komutlar QlikView içinden WebView'in kullanılıp kullanılmadığına veya belgenin web tarayıcısında açılıp açılmadığına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Menü aşağıdaki komutları içerir:

Özellikler...

Etkin sayfa nesnesi için Özellikler diyalog penceresini açar.

Notlar

Geçerli nesneyle ilgili not oluşturmayı ve paylaşmayı sağlar.

Bkz. Notlar ve Yorumlar

Arama Metin arama kutusunu açar.
Fuzzy Arama Metin aramasını fuzzy arama modunda açar.
Olasıyı Seç

Sayfa nesnesindeki hariç tutulmayan tüm değerler seçilir.

Hariç Tutulanı Seç

Sayfa nesnesindeki tüm hariç değerler seçilir.

Tümünü Seç

Sayfa nesnesindeki tüm değerler seçilir.

Temizle

Etkin sayfa nesnesindeki tüm geçerli seçimleri temizler. Nesne başlığındaki (gösteriliyorsa) öğesine tıklandığında da aynı sonuç elde edilir.

Diğer Alanları Temizle

Geçerli anda etkin olan sayfa nesnesindeki seçimleri korurken, diğer tüm sayfa nesnelerindeki seçimleri temizler.

Kilitle

Etkin sayfa nesnesindeki seçilen değerleri kilitler. (Herhangi bir seçim yapılmadıysa kullanılamaz).

Kilidi Kaldır

Etkin sayfa nesnesindeki kilitli değerlerin kilidini kaldırır. (Seçimler kilitliyse, Kilitle öğesinin yerine görünür).

Kopyala

Seçili sayfa nesnelerini panoya kopyalar. Bu fonksiyon, sadece sayfa nesnelerini kopyalar, veri veya resimleri kopyalamaz.

Yazdır...

Seçilen sayfa nesnelerini başka bir tarayıcı penceresinde tablo biçiminde açar. Nesne başlığındaki (gösteriliyorsa) öğesine tıklandığında da aynı sonuç elde edilir.

Excel'e Gönder

Olası (seçilen dahil) değerleri, çalışmıyor olması durumunda otomatik olarak başlatılan Microsoft Excel'e dışarı aktarır. Dışarı aktarılan değerler, yeni Excel çalışma sayfasında bir sütun olarak görünür. Bu özelliğin çalışması için bilgisayarda Microsoft Excel 97 veya daha yüksek sürümü kurulu olmalıdır. Nesne başlığındaki (gösteriliyorsa) öğesine tıklandığında da aynı sonuç elde edilir.

Dışarı Aktar...

Dışarı aktarılan veri içeriği için yolun, dosya adının ve (tablo) dosya türünün belirtilebileceği Farklı Kaydet diyalog penceresini açar.

Sil

Seçilen nesneyi sayfadan kaldırır.

Liste Kutusu Özellikleri

Özellikler diyalog penceresi, Nesne menüsünde Özellikler menüsü seçilerek açılır. Özellikler komutu gri renkteyse, muhtemelen özellik değişikliği gerçekleştirmek için ayrıcalığına sahip değilsinizdir.

Alan Aşağı açılan listeden alan seçin.
Daha fazla bilgi için, Daha Fazla... düğmesine tıklayın.

Sırala


Sayfa nesnesindeki değerlerin sıralama düzenini ayarlar. Bazı sıralama seçenekleri tüm sayfa nesneleri için kullanılamayabilir.
Birden çok sıralama düzeni belirtilmişse, sıralama düzeni durum, ifade, sıklık, sayısal, metin, yükleme sırası şeklindedir. Durum, mantıksal durumu temsil eder (seçilen, isteğe bağlı veya hariç).

Birincil Sıralama

Y Değeri
Boyut değerlerinin y ekseninin sayısal değerine göre sıralanması gerekip gerekmediğini ayarlar. Bu seçenek, hesaplamalı boyutlar için kullanılamaz.
Sıklık
Alan değerlerini sıklığa (tablodaki eş zamanlı oluşların sayısına) göre sıralar.
Sayısal Değer
Alan değerlerini sayısal değerlerine göre sıralar.
Metin
Alan değerlerini alfabetik sıralamaya göre sıralar.
Yükleme Sırası
Alan değerlerini ilk yükleme sırasına göre sıralar.

İkincil Sıralama

Sıklık
Alan değerlerini sıklığa (tablodaki eş zamanlı oluşların sayısına) göre sıralar.
Sayısal Değer
Alan değerlerini sayısal değerlerine göre sıralar.
Metin
Alan değerlerini alfabetik sıralamaya göre sıralar.
Yükleme Sırası
Alan değerlerini ilk yükleme sırasına göre sıralar.

İfadeye Göre Sırala

Alan değerlerini girilen ifadeye göre sıralar. Değer, hesaplamalı formül olarak girilebilir. İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için simgesine tıklayın.

En Üstte Seçileni Koru

Seçileni en üstte tutmak için bunu etkinleştirin.

Sayı


Her alanın varsayılan bir sayı biçimi vardır ve bu biçim Belge Özellikleri: Sayı sayfasından ayarlanabilir. Bununla birlikte, her ayrı sayfa nesnesi için ayrı bir sayı biçimi kullanılabilir. Bu özellik sayfası, etkin nesne için geçerlidir ve biçimlendirme değerleri için aşağıdaki kontrolleri içerir: 

Varsayılan Ayarları Geçersiz Kıl

Etkin nesne için varsayılan ayarları geçersiz kılmak üzere seçin. Sayı Biçimi Aşağıdaki alternatiflerden bir sayı biçimi seçin.
Karışık
Hem sayılar hem de metin. Sayılar orijinal biçimde gösterilir.
Sayı
Sayısal değerleri, Hassasiyet alanında ayarlanan basamak sayısıyla gösterir.
Tamsayı
Sayısal değerleri tamsayı olarak gösterir.
Sabit:
Sayısal değerleri, Ondalıklar alanında ayarlanan ondalık basamak sayısıyla ondalık değerler olarak gösterir.
Para
Değerleri, Biçim Deseni alanında ayarlanan biçimde gösterir. Varsayılan biçim, Windows Para Birimi ayarıdır.
Tarih
Tarih olarak yorumlanabilen değerleri, Biçim Deseni alanında ayarlanan biçimde gösterir.
Zaman
Zaman olarak yorumlanabilen değerleri, Biçim Deseni alanında ayarlanan biçimde gösterir.
Zaman Damgası
Tarih + saat olarak yorumlanabilen değerleri, Biçim Deseni alanında ayarlanan biçimde gösterir.
Aralık
Zamanı, sıralı zaman artımları olarak gösterir (örn. format = mm, değeri, takvimin başlangıcından itibaren dakika sayısı olarak gösterir (1899:12:30:24:00)).

Biçim Deseni

Alanın görüntü biçimini daha ayrıntılı olarak belirten biçim kodu. ISO, biçimi ISO standardına ayarlar. Yalnızca Tarih, Zaman, Zaman Damgası ve Aralık için geçerlidir. Sys, biçimi sistem ayarlarına ayarlar.

Hassasiyet

Görüntülenecek basamak sayısı.

Ondalıklar

Dahil edilen ondalık sayısını ayarlar.

Ondalık Ayırıcı

Ondalık ayırıcılar için sembolü ayarlar.

Binlik Ayıracı

Binlik ayıracılar için sembolü ayarlar.

Yüzde Olarak

Biçimlendirmeyi, mutlak sayılar yerine yüzde olarak gösterir. Ayar yalnızca Sayı, Tamsayı ve Sabit: için kullanılabilir durumdadır.

Ön İzleme

Yukarıda belirtilen sayı biçiminin ön izlemesini gösterir.

Hariç Olanları Gizle

Alanın hariç değerlerinin gösterilip gösterilmeyeceği arasında geçiş yapar. Hariç değerler aynı zamanda seçilemez haline de gelirler.

Kilitli Alanı Geçersiz Kıl Bu seçenek işaretlendiğinde, sayfa nesnesinde seçimler, kilitli olsalar bile, yapılabilir. Sayfa nesnesi, belgede başka yerlerde yapılan seçimler için kilitli olmaya devam eder.
Sıklığı Göster

Bir alan değerinin sıklığının gösterilip gösterilmemesi için durumu değiştirir. Sıklık ile kastedilen, değerin oluştuğu seçilebilir bileşimlerin sayısıdır. Bu seçenek hesaplanan alanlar için kullanılamaz.


Yüzde Olarak
Sıklığın girişlerin toplam sayısının mutlak sayılar olarak veya yüzdelik olarak gösterilme durumunu değiştirir.

İfadeler

İfade eklemek için öğesine tıklayın. Listeden ifadeyi seçin. simgesi, listedeki öğeleri taşır. simgesi, öğeleri listeden kaldırır. Değer, hesaplamalı formül olarak girilebilir. İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için simgesine tıklayın. İfade Ayarları diyalog penceresini açmak için öğesine tıklayın.

Etkinleştir

Bu onay kutusu işaretlendiğinde, seçilen ifade etkinleştirilir. Kutu işaretlenmezse, ifade hiç kullanılmaz.

Koşul

Nesne her çizildiğinde değerlendirilecek koşul ifadesine bağlı olarak, sütun görüntülenir veya gizlenir. Değer, hesaplamalı formül olarak girilebilir.

İfade

Görüntülemek istediğiniz ifadeyi girin. Değer, hesaplamalı formül olarak girilebilir. İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için simgesine tıklayın.

Veri (Sayısal)

Sayısal verilere yönelik hizalamayı Sol, Orta veya Sağ olarak ayarlar.

Veri (Metin)

Metin verilerine yönelik hizalamayı Sol, Orta veya Sağ olarak ayarlar.

Temsil

Aşağı açılan listeden bir temsil seçin. Hangi temsilin seçildiğine bağlı olarak farklı ayarlar gösterilir.

Metin
Başka ayar yok.

Resim
Resim seçildiğinde Resim Uzatma için ayarlar yapılabilir:
Uzatma Yok
Resmi yaymadan görüntüler. Bu, resmin bölümlerinin görünmez olmasına veya nesnenin yalnızca bir bölümünün doldurulmasına neden olabilir.
Doldur
Resim, en boy oranı korunmadan, nesne alanına sığdırılacak şekilde uzatılır.
En-Boyu Koru
Resim, en boy oranı korunarak, nesne alanını doldurmak üzere mümkün olduğunca uzatılır.
En Boy Oranıyla Doldur
Resim, en boy oranı korunarak, her iki yönden nesne alanını doldurmak üzere uzatılır.

Gösterge
Farklı gösterge stilleri kullanılabilir. Gösterge grafiği, kullanılabilir durumdaki tablo hücresine işlenir. Farklı gösterge alternatifleri için ayarlar:
Min.
Göstergenin minimum değerini belirtir. Değer, hesaplamalı formül olarak girilebilir. İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için simgesine tıklayın.
Maks.
Göstergenin maksimum değerini belirtir. Değer, hesaplamalı formül olarak girilebilir. İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için simgesine tıklayın.

Mini Grafik
Bu seçenek belirlendiğinde QlikView, ifade ekstra boyut üzerinde toplanmış olarak ifade değerini minyatür bir grafikte görüntüler. Grafik kullanılabilir tablo hücresi içinde çizilir. Görsel ayarların yanı sıra mini grafik boyutu da tanımlanabilir.
Mini Grafik için ayarlar:
Alan
İfadenin hangi alan için çizilmesi gerektiğini seçin.
Mod
Mini grafiği; mini grafikler, noktalı çizgi, noktalar, sütunlar veya yatay çizgiler olarak ayarlayın.

Note: Excel'e dışa aktarırken mini grafikler görüntülenmez!


Liste Kutusu Özellikleri: Sunum

Sunum

Seçim Stili Belgeye yönelik seçim stilini ayarlar. Aşağı açılan menüde kullanılabilir alternatifler arasından seçim yapın. <Kullanıcı Varsayılanı> seçildiğinde, belge her zaman için kullanıcı tarafından açıldığı bilgisayardaki Kullanıcı Tercihleri altında tercih edilen olarak ayarlanmış seçim stiliyle açılır.

Temsil

Metin
Bu seçenek tercih edildiğinde, alan değerleri her zaman metin olarak yorumlanır ve görüntülenir.

Resim
Bu seçenek tercih edildiğinde, QlikView her alan değerini resme yönelik bir referans olarak yorumlamaya çalışır. Başvuru sabit diskteki bir resim dosyasına (örneğin C:\Mypic.png) veya qvw belgesi içindeki bir resim dosyasına (örneğin qmem://<Name>/<Peter>) giden bir yol olabilir. QlikView, bir alan değerini geçerli bir resim referansı olarak yorumlayamazsa, değerin kendisi görüntülenir. Resim Ayarları açılan penceresini açmak için öğesine tıklayın.

Resim Ayarları Açılan Penceresi

Resim Uzatma
Uzatma Yok 
Resmi yaymadan görüntüler. Bu, resmin bölümlerinin görünmez olmasına veya nesnenin yalnızca bir bölümünün doldurulmasına neden olabilir.
Doldur 
Resim, en boy oranı korunmadan, nesne alanına sığdırılacak şekilde uzatılır.
En-Boyu Koru 
Resim, en boy oranı korunarak nesne alanını dolduracak şekilde mümkün olduğu kadar yayılır.
En Boy Oranıyla Doldur 
Resim en boy oranı korunarak nesne alanını dolduracak şekilde her iki yönde de yayılır.

Resim Olmadığında Metni Gizle
QlikView resim başvurusunu yorumlayamazsa herhangi bir metin görüntülenmez.


Resim Olarak Bilgi
Bu seçeneği belirlediğinizde, QlikView, koddaki info load/select aracılığıyla alan değerine bağlanmış resim bilgisini görüntüler. Alan değeri için kullanılabilir resim yoksa, Resim Olmadığında Metni Gizle kutusu işaretlenmediği takdirde, değerin kendisi görüntülenir.

Metin HizalaBurada, liste kutusundaki metin alanı değerlerinin hizalaması ayarlanır.
Sayı HizalamaBurada, liste kutusundaki sayısal alan değerlerinin hizalaması ayarlanır.
Otomatik Sütunlar

Sütun sayısı otomatik olarak seçilir.

Sabit Sütun SayısıÇoklu sütunlara izin veriliyorsa, sütun sayısını giriş alanında belirtin veya sürgüyü istenen sayıya sürükleyin.
Arka Plan RengiArka planı düz renk ya da gradyan olarak ayarlar. Rengi seçmek için öğesine tıklayın.
Arka Plan Görüntüsü

Resmi arka plan olarak ayarlar. Resme gitmek için öğesine tıklayın. Resim açılan penceresini açmak için öğesine tıklayın.

Daha Fazla.../Daha Az...

Genel

Ağaç Görünümü Olarak Göster

Liste kutusunu ağaç görünümü olarak gösterir. Bu kontrol, yalnızca alanın hiyerarşideki düğümlerin yol temsilini içermesi durumunda ilgilidir. Bu tür alan, Hierarchy önekinin Path parametresi kullanılarak oluşturulabilir.

Ayırıcıyla Birlikte

Ağaç Görünümü için kullanılan yolda ayırıcı olarak yorumlanması gereken karakteri ayarlar.

Arama Modu

Varsayılan Arama Modu
Burada herhangi bir metin aramasında kullanılmak üzere, Joker Karakter, Fuzzy, Normal ve İlişkisel seçenekleri arasından varsayılan arama modunu belirleyebilirsiniz.

Hariç Tutulan Değerleri Aramaya Dahil Et

Aşağı açılan liste, Evet, Hayır veya Kullanıcı Tercihleri, Genel altında belirtildiği şekilde varsayılan ayarı uygulayan <varsayılanı kullan> arasında seçim yapmanıza olanak tanır.

Yatay Kaydırma Çubuğunu Gösterme

Alan değerleri, liste kutusunun belirtilen genişliği için fazla geniş olduğunda, normalde görüntülenen yatay kaydırma çubuğunun gösterilmemesi için bu seçeneği işaretleyin. Bunun yerine, alan değerleri gerektiği şekilde kırpılır.

Sütuna Göre Sırala

Birden fazla sütuna sahip sayfa nesnelerinde, değerler belirlenen sıralama düzeninde satır olarak görüntülenir. Sütuna Göre Sırala seçeneği sütuna göre görüntülemeye geçiş yapar.

Hücre Kenarlıkları

Alan değerleri, bir tablonun satırlarına benzer şekilde, yatay çizgilerle ayrılır. Hücre Metnini Kaydır seçeneği işaretlendiğinde, Hücre kenarlıkları otomatik olarak etkinleştirilir; ancak daha sonra devre dışı bırakılabilir.

Hücre Metnini Kaydır

Bu seçenek belirlendiğinde, hücre, içeriğini birden fazla satırda görüntüler.

Hücre Satırları

Hücre satırlarının sayısını ayarlar.

Tüm Değerleri Yazdır

Liste kutuları için normal yazdırma davranışı yalnızca olası değerleri yazdırma şeklindedir. Bu onay kutusu işaretlendiğinde, tüm değerler (hariç değerler de dahil) yazdırılır.

Düzene Bağlı Yazdırma

Bu onay kutusu işaretlendiğinde; çoklu sütunlar, hücrelerin seçim renk kodlaması ve benzeri açılardan liste kutusu ekranda göründüğü gibi yazdırılır. Bu, örneğin liste kutularının raporlara dahil edilirken kullanışlı olabilir.

Null Sembolü

Buraya girilen sembol, nesnede null değerleri görüntülemek için kullanılır.

Eksik Sembolü

Buraya girilen sembol, nesnede eksik değerleri görüntülemek için kullanılır.

Stil

Metin

Yazı tipi türünü ayarlamak için öğesine tıklayın.

Başlık Yazı Tipi

Başlık yazı tipini ayarlamak için öğesine tıklayın.

Etkin Başlık

Etkin başlığın arka plan rengini ayarlamak için öğesine tıklayın. Metin rengini ayarlamak için öğesine tıklayın.

Etkin Olmayan Başlık

Etkin olmayan başlığın arka plan rengini ayarlamak için öğesine tıklayın. Metin rengini ayarlamak için öğesine tıklayın.

Kenarlık Kullan

Sayfa nesnesinin çevresinde kenarlık kullanmak için bu onay kutusunu işaretleyin. Kenarlık rengini ayarlamak için öğesine tıklayın.

Kenarlık Genişliği

Giriş alanında kenarlık genişliğini belirleyin veya sürgüyü istenilen değere sürükleyin. Genişlik, piksel cinsinden belirtilir.

Yuvarlak Köşeler

Yuvarlak Köşeler açılan penceresini açmak için öğesine tıklayın.

Yuvarlak Köşeler Açılan Penceresi

Seç

Sabit

or

Bağıntılı

yuvarlaklığı seçin ve hangi köşelerin etkileneceğini belirtin. Ayrıca, değer girerek

Kare olma durumu'nu

da seçin. 

Kaydırma Sürgüsü Genişliği

Giriş alanında kenarlık genişliğini belirleyin veya sürgüyü istenilen değere sürükleyin. Genişlik, piksel cinsinden belirtilir. Bu kontrol, kaydırma sürgüsü sembollerinin hem genişliğini hem de göreceli boyutunu etkiler.

 

Liste Kutusu Özellikleri: Başlık

Başlık

EtiketMetin kutusuna, sayfa nesnesinin başlığında gösterilecek bir başlık girebilirsiniz. Etiket ayarlanmamışsa, Başlığı Göster öğesinin seçilmiş olması durumunda alanın adı kullanılır. Değer, hesaplamalı formül olarak girilebilir. İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için simgesine tıklayın.
Başlığı GösterBu seçenek işaretlendiğinde, sayfa nesnesinin en üst kısmına bir başlık çizilir. Liste kutuları ve diğer "kutu nesneleri" için seçenek varsayılan olarak açık olur; ancak düğmeler, metin nesneleri ve çizgi/ok nesneleri için açık olmaz.
Başlık HizalamasıSol/Orta/Sağ
Çoklu Satırlı Başlık (Sözcük Kaydırma)Bu seçenek işaretlenirse, metin iki veya daha fazla satırda görüntülenir.
Satır SayısıBaşlık için birden çok satıra izin veriliyorsa, satır sayısını giriş alanında belirtin veya sürgüyü istenen sayıya sürükleyin.
Başlık HizalamasıÜst/Orta/Alt
Daha Fazla.../Daha Az...

Başlıktaki Simgeler

Bazı seçenekler tüm nesneler için kullanılamayabilir.

Menü

Nesne menüsünü açar.

Temizle

Etkin sayfa nesnesindeki tüm geçerli seçimleri temizler.

Yazdır

Seçilen sayfa nesnelerini başka bir tarayıcı penceresinde tablo biçiminde açar. Bazı istemciler bu ayarı yönetemeyebilir!

Verileri Kopyala

Sayfa nesnesindeki alan değerlerini kopyalar. Bazı istemciler bu ayarı yönetemeyebilir!

Resmi Panoya Kopyala

Sayfa nesnesini resim olarak Pano'ya kopyalar. Bazı istemciler bu ayarı yönetemeyebilir!

Excel'e Gönder

Olası (seçilen dahil) değerleri, çalışmıyor olması durumunda otomatik olarak başlatılan Microsoft Excel'e dışarı aktarır. Dışarı aktarılan değerler, yeni Excel çalışma sayfasında bir sütun olarak görünür. Bu özelliğin çalışması için bilgisayarda Microsoft Excel 97 veya daha yüksek sürümü kurulu olmalıdır. Bazı istemciler bu ayarı yönetemeyebilir!

En Küçük Duruma Getirmeye İzin Ver

Bu seçenek işaretlendiğinde, nesnenin en küçük duruma getirilebilir olması koşuluyla sayfa nesnesinin pencere başlığında bir en küçük duruma getir simgesi görüntülenir. Bu, ayrıca, nesnenin başlığına çift tıklanarak en küçük duruma getirilmesini mümkün kılar.

Otomatik Olarak En Küçük Duruma Getir

Bu seçenek, En Küçük Duruma Getirmeye İzin Ver öğesi işaretlendiğinde kullanılabilir hale gelir. Aynı sayfa üzerindeki birkaç sayfa nesnesi için Otomatik Olarak En Küçük Duruma Getir öğesi işaretlendiğinde, biri hariç tümü istendiği zaman otomatik olarak en küçük duruma getirilir. Bu, örneğin, aynı sayfa alanında birkaç grafiğin dönüşümlü olarak görüntülenmesi için kullanışlıdır.

En Büyük Duruma Getirmeye İzin Ver

Bu seçenek işaretlendiğinde, nesnenin en büyük duruma getirilebileceğini belirtecek şekilde, sayfa nesnesinin pencere başlığında bir en büyük duruma getir simgesi görüntülenir. Bu, ayrıca, nesnenin başlığına çift tıklanarak en büyük duruma getirilmesini mümkün kılar. En Küçük Duruma Getirmeye İzin Ver ve En Büyük Duruma Getirmeye İzin Ver öğelerinin her ikisi de işaretlendiğinde, çift tıklama işlemi nesnenin en küçük duruma getirilmesini etkiler.

Yardım Metni

Burada, açılan pencerede görüntülenecek yardım metnini girebilirsiniz. Bu seçenek, belge seviyesinde kullanılamaz. Değer, hesaplamalı formül olarak girilebilir. İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için simgesine tıklayın.
Örneğin, sayfa nesnesinin açıklaması girilebilir. Nesnenin pencere başlığına yardım simgesi eklenir. Fare imleci simgenin üzerinde olduğunda, metin açılan pencerede görüntülenir.

Hızlı Tür Değişimi

Burada, grafik türleri arasında geçişi etkinleştirebilirsiniz. Tüm nesneler için kullanılabilir durumda değildir. Açılan pencereyi açmak için öğesine tıklayın.

Hızlı Tür Ayarları Açılan Penceresi

Hızlı tür değişimini kullanarak aralarında geçiş yapmak istediğiniz grafik türlerine yönelik kutuları işaretleyin.

Liste Kutusu Özellikleri: Seçenekler

Seçenekler

Bazı seçenekler tüm nesneler için kullanılamayabilir.

Salt OkunurGrafiği salt okunur hale getirir; bu da grafikte tıklanarak veya fare ile boyanarak seçimlerin yapılamayacağı anlamına gelir.
Taşımaya/Boyutlandırmaya İzin VerBu seçeneğin seçimi kaldırılmışsa, sayfa nesnesi taşınamaz veya boyutlandırılamaz.
Kopyalamaya/Klon Oluşturmaya İzin VerBu seçeneğin seçimi kaldırılmışsa, sayfa nesnesinin kopyası oluşturulamaz. Bu ayar tüm istemciler tarafından gerçekleştirilemeyebilir.
Nesneyi Veriye Göre BoyutlandırNormalde, seçimler tablonun boyutunun sayfa nesnesi için tahsis edilenden daha küçük olmasına neden olduğunda, QlikView'daki tüm tablo sayfa nesnelerinin etrafındaki kenarlıklar küçülür. Bu onay kutusunun seçimi kaldırıldığında, boyutun bu otomatik ayarlanması kapatılır ve fazlalık alanı boş bırakılır.
Başlıkta Bilgiyi Göster'e İzin VerBilgi fonksiyonu kullanımdayken, bir alan değerinin bununla ilişkilendirilmiş bilgi içerdiği her seferinde, pencere başlığında bir bilgi simgesi görüntülenir. Bilgi simgesinin başlıkta görüntülenmesini istemiyorsanız, bu seçeneğin işaretini kaldırabilirsiniz. Yalnızca liste kutusu, istatistik kutusu, çoklu kutu ve giriş kutusu için kullanılabilir durumdadır.
Kaydırma Konumunu KoruBu onay kutusu ve Kullanıcı Tercihleri, Nesneler diyalog penceresi buna karşılık gelen onay kutusu işaretlendiğinde, QlikView tablo nesnelerinde bir seçim yapıldığında dikey kaydırmayı korur.
Koşulu Göster'i KullanÖrneğin seçimlere vb öğelere bağlı olarak sürekli olarak değerlendirilen bir koşullu ifadeye bağlı olarak sayfa nesnesi gösterilir veya gizlenir. Sayfa nesnesi yalnızca koşul true değerini döndürdüğünde görünür olur. Değer, hesaplamalı formül olarak girilebilir. İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için simgesine tıklayın.
NormalNesnenin Sol ve Üst kenarlıklarıyla Genişlik ve Yükseklik'ini ayarlayarak nesnenin konumunu belirleyin.
En Küçük Duruma GetirilmişSol ve Üst kenarlıklarıyla Genişlik ve Yükseklik'ini ayarlayarak en küçük duruma getirilmiş nesnenin konumunu belirleyin.
Daha Fazla.../Daha Az...

Seçenekler

SahipSahibinin etki alanı ve kullanıcı adı
Nesneyi PaylaşNesneleri diğer kullanıcılarla paylaşmak için etkinleştirin. Bu seçimin etkinleştirildiğinde, aşağıdaki ayarlar etkinleştirilir.
Şununla paylaş:Herkesle Paylaş veya Kullanıcı adına göre paylaş öğelerinden birini seçin.
Kullanıcılar (Etki Alanı\Kullanıcı Adı) Kullanıcı adına göre paylaş seçilirse, eklenen kullanıcıların olduğu bir liste gösterilir. Kullanıcı eklemek için simgesine tıklayın, bir satır eklenir, kilidini kaldırmak için satırı seçin ve kullanıcı bilgisini düzenleyin. Kullanıcıları kaldırmak için, kaldırılacak her bir kullanıcının ardındaki simgesine tıklayın.