QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

Kod dosyalarında ve grafik ifadelerinde fonksiyonlar

Bu bölümde, verileri dönüştürmek ve toplamak amacıyla QlikView kod dosyalarında ve grafik ifadelerinde kullanılabilen fonksiyonlar açıklanmaktadır.

Birçok fonksiyon hem kod dosyalarında hem de grafik ifadelerinde aynı şekilde kullanılabilir, ancak bunun bazı istisnaları vardır:

  • Bazı fonksiyonlar yalnızca kod dosyalarında kullanılabilir. Bunlar "kod fonksiyonu" olarak ifade edilir.
  • Bazı fonksiyonlar yalnızca grafik ifadelerinde kullanılabilir. Bunlar "grafik fonksiyonu" olarak ifade edilir.
  • Bazı fonksiyonlar hem kod dosyalarında hem de grafik ifadelerinde kullanılabilir, ancak parametreler ve uygulama bakımından farklar vardır. Bunlar, "kod fonksiyonu" veya "grafik fonksiyonu" olarak ifade edilen ayrı konu başlıklarında açıklanmaktadır.