NoOfFields - kod fonksiyonu

NoOfFields kod fonksiyonu, daha önce yüklenmiş bir tablo içindeki alanların sayısını döndürür. Fonksiyon bir LOAD deyimi içinde kullanılırsa, geçerli anda yüklenmekte olan tabloya başvuru yapmamalıdır.

Sözdizim:  

NoOfFields(table_name)

Bağımsız Değişkenler:  

Bağımsız Değişken Açıklama
table_name Tablonun adı.

Örnek:  

LET a = NoOfFields('tab1');