FieldName - kod fonksiyonu

FieldName kod fonksiyonu, daha önce yüklenmiş bir tablo içindeki belirtilen bir sayıya sahip alanın adını döndürür. Fonksiyon bir LOAD deyimi içinde kullanılırsa, geçerli anda yüklenmekte olan tabloya başvuru yapmamalıdır.

Sözdizim:  

FieldName(field_number ,table_name)

Bağımsız Değişkenler:  

Bağımsız Değişken Açıklama
field_number Başvuruda bulunmak istediğiniz alanın alan numarası.
table_name Başvuruda bulunmak istediğiniz alanı içeren tablo.

Örnek:  

LET a = FieldName(4,'tab1');