Right - kod ve grafik fonksiyonu

Right(), giriş dizesinin son (en sağ) karakterlerinden oluşan bir dize döndürür ve burada, karakterlerin sayısı ikinci bağımsız değişkene göre belirlenir.

Sözdizim:  

Right(text, count)

Geri dönüş veri türü: dize

Bağımsız Değişkenler:  

Bağımsız Değişken Açıklama
text Orijinal dize.
count text dizesinin sağ bölümünden dahil edilecek karakter sayısını tanımlar.