KeepChar - kod ve grafik fonksiyonu

KeepChar(), ilk dizeden ('text') ikinci dizede ("keep_chars") yer ALMAYAN karakterler varsa bunların çıkarılmasıyla oluşan bir dize döndürür.

Sözdizim:  

KeepChar(text, keep_chars)

Geri dönüş veri türü: dize

Bağımsız Değişkenler:  

Bağımsız Değişken Açıklama
text Orijinal dize.
keep_chars text içindeki tutulacak karakterleri içeren dize.