QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

TINV - kod ve grafik fonksiyonu

TINV(), Öğrenci t dağılımının t değerini olasılığın ve serbestlik derecelerinin bir fonksiyonu olarak döndürür.

Sözdizim:  

TINV(prob, degrees_freedom)

Geri dönüş veri türü: sayı

Bağımsız Değişkenler:  

Bağımsız Değişken Açıklama
prob t dağılımıyla ilişkili iki kuyruklu bir olasılık. Bu, 0 ile 1 arasında bir sayı olmalıdır.
degrees_freedom Serbestlik derecesinin sayısını belirten bir tamsayı.

Sınırlamalar:  

Tüm bağımsız değişkenler sayısal olmalıdır, aksi takdirde NULL döndürülür.

Bu fonksiyon TDIST fonksiyonuyla aşağıdaki şekilde ilişkilidir:
If prob = TDIST(value, df ,2), then TINV(prob, df) = value.