TDIST - kod ve grafik fonksiyonu

TDIST(), bir sayısal değerin olasılığı hesaplanacak olan t'nin hesaplanmış değeri olduğu Öğrenci t dağılımı için olasılığı döndürür.

Sözdizim:  

TDIST(value, degrees_freedom, tails)

Geri dönüş veri türü: sayı

Bağımsız Değişkenler:  

Bağımsız Değişken Açıklama
value Dağılımı değerlendirmek istediğiniz değer (negatif olmamalıdır).
degrees_freedom Serbestlik derecesinin sayısını belirten bir pozitif tamsayı.
tails 1 (tek kuyruklu dağılım) veya 2 (iki kuyruklu dağılım) olmalıdır.

Bu fonksiyon TINV fonksiyonuyla aşağıdaki şekilde ilişkilidir:
If prob = TDIST(value, df ,2), then TINV(prob, df) = value

Sınırlamalar:  

Tüm bağımsız değişkenler sayısal olmalıdır, aksi takdirde NULL döndürülür.