QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

NORMDIST - kod ve grafik fonksiyonu

NORMDIST(), belirtilen ortalama ve standart sapma için kümülatif normal dağılımı döndürür. mean = 0 ve standard_dev = 1 ise fonksiyon standart normal dağılımı döndürür.

Sözdizim:  

NORMDIST(value, mean, standard_dev)

Geri dönüş veri türü: sayı

Bağımsız Değişkenler:  

Bağımsız Değişken Açıklama
value Dağılımı değerlendirmek istediğiniz değer.
mean Dağılımın aritmetik ortalamasını belirten bir değer.
standard_dev Dağılımın standart sapmasını belirten bir pozitif değer.

Bu fonksiyon NORMINV fonksiyonuyla aşağıdaki şekilde ilişkilidir:
If prob = NORMDIST(value, m, sd), then NORMINV(prob, m, sd) = value

Sınırlamalar:  

Tüm bağımsız değişkenler sayısal olmalıdır, aksi takdirde NULL döndürülür.