Previous - kod fonksiyonu

Previous(), bir where cümlesi nedeniyle atılmamış önceki bir giriş kaydından alınan verileri kullanarak expr ifadesinin değerini bulur. Bir iç tablonun ilk kaydında, bu fonksiyon NULL sonucunu döndürür.

Sözdizim:  

Previous(expr)

Geri dönüş veri türü: dual

Bağımsız Değişkenler:  

Bağımsız Değişken Açıklama
expr Hesaplanacak verileri içeren ifade veya alan.

İfade, daha gerideki kayıtlara erişmek için, iç içe geçen previous() fonksiyonlarını içerebilir. Veriler doğrudan giriş kaynağından getirilir ve böylece QlikView'e yüklenmemiş alanlara başvurulması da mümkün olur (yani, ilişkili veritabanına depolanmamış olsalar bile).

Sınırlamalar:  

Bir dahili tablonun ilk kaydında, fonksiyon NULL sonucunu döndürür.

Ayrıca bkz: