Time - kod ve grafik fonksiyonu

Time(), bir biçim dizesi sağlanmadığı takdirde, kod dosyasındaki sistem değişkenlerinde veya işletim sisteminde ayarlı zaman biçiminde olmak üzere, bir ifadeyi zaman değeri olarak biçimlendirir.

Sözdizim:  

Time(number[, format])

Geri dönüş veri türü: dual

Bağımsız Değişkenler:  

Bağımsız Değişken Açıklama
number Biçimlendirilecek sayı.
format Sonuçta elde edilen zaman dizesinin nasıl biçimlendirileceğini açıklayan dize. Atlandığı takdirde, işletim sisteminde ayarlı kısa tarih biçimi, saat biçimi ve ondalık ayırıcı kullanılır.