QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

Interval - kod ve grafik fonksiyonu

Interval(), kod dosyasındaki sistem değişkenlerinde veya işletim sisteminde ya da sağlanmışsa bir biçim dizesindeki biçimi kullanarak bir sayıyı zaman aralığı olarak biçimlendirir.

Aralıklar saat olarak, gün olarak veya gün, saat, dakika, saniye ve salisenin bileşimi olarak biçimlendirilebilir.

Sözdizim:  

Interval(number[, format])

Geri dönüş veri türü: dual

Bağımsız Değişkenler:  

Bağımsız Değişken Açıklama
number Biçimlendirilecek sayı.
format Sonuçta elde edilen aralık dizesinin nasıl biçimlendirileceğini açıklayan dize. Atlandığı takdirde, işletim sisteminde ayarlı kısa tarih biçimi, saat biçimi ve ondalık ayırıcı kullanılır.